Laucesas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000263

Adrese:

19, Laucesa, Laucesas pag., Daugavpils nov., LV-5461

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65471034 23373619 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Laucesas pagasta pārvalde
Iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Ok.ru
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kvetkovska Viktorija

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000030447

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0082

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

767A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Laucesas pagasta bibliotēka ir Laucesas pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu, kas ir saskaņā ar pārvaldes apstiprināto bibliotēkas nolikumu.

Darbība:

Bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības, sociālās, kā arī brīva laika organizēšanas funkcijas. Bibliotēka lietotājiem atvērta 40 stundas nedēļā. Aktīvi notiek darbs ar bērniem un jauniešiem, pastāvīgi notiek dažādi lasīšanas veicināšanas pasākumi, radošas darbnīcas, organizēta lietderīga laika pavadīšana. Ik katru gadu bibliotēka cenšas piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija". Pastāvīgi notiek darba meklētāju, senioru, pašnodarbināto datorapmācības, konsultācijas un apmācības datoru un Interneta lietošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 15:30
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 16:30 Mēneša pēdējā piektdiena ir sanitārā diena - apmeklētājiem bibliotēka ir slēgta
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no plkst.12.00-12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta pakalpojumu bezmaksas izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas, apmācības un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējam, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde; konsultācijas un apmācības par informācijas meklēšanas iespējām, datora un Interneta izmantošanu.
5. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
6. Kopkatalogs Daugavpils novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu novadu bibliotēkās. Apmeklējiet: http://naujene.biblioteka.lv/alise/
7. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft (www.nevs.lv)
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Laucesas pagasta bibliotēka 19 Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads Pašvaldības īpašums 1970
Teritorijas kopējā platība (m2):

315

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

157,54

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

134

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

36

Pārējie:

98

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1674

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1299

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

375

Virtuālais apmeklējums:

150

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2191

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

119

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1171
Seriālizdevumi 1020
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 86

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

283

Izslēgto dokumentu kopskaits:

170

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5314

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 118 56 4254
Seriālizdevumi 165 114 1049
Audiovizuālie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 42 12 476

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1