Laucesas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000263

Adrese:

"19", Laucesa, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., LV-5461

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65471034 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Laucesas pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kvetkovska Viktorija

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000304

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0082

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

767A

Akreditācijas datums:

16.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Laucesas pagasta bibliotēka ir Laucesas pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu, kas ir saskaņā ar pārvaldes apstiprināto bibliotēkas nolikumu.

Darbība:

Bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības, sociālās, kā arī brīva laika organizēšanas funkcijas. Bibliotēka lietotājiem atvērta 40 stundas nedēļā. Aktīvi notiek darbs ar bērniem un jauniešiem, pastāvīgi notiek dažādi lasīšanas veicināšanas pasākumi, radošas darbnīcas, organizēta lietderīga laika pavadīšana. Ik katru gadu bibliotēka cenšas piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija". Pastāvīgi notiek darba meklētāju, senioru datora apmācības, konsultācijas un apmācības datoru un Interneta lietošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
Piektdiena 08:00 16:00 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
Papildu informācija:

katra mēneša pēdējā piektdiena ir spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta pakalpojumu bezmaksas izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas, apmācības un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējam, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde; konsultācijas un apmācības par informācijas meklēšanas iespējām, datora un Interneta izmantošanu.
5. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
6. Kopkatalogs Augšdaugavas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu novadu bibliotēkās. Apmeklējiet: https://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
7. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft (www.news.lv)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
laucese.lv
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

315

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

157,54

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

132

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1196

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

798

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

398

Virtuālais apmeklējums:

297

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1325

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

165

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 854
Seriālizdevumi 471
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 177

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 53
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

249

Izslēgto dokumentu kopskaits:

308

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5333

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 148 125 4443
Seriālizdevumi 101 183 882
Audiovizuālie resursi 6
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 65 1 612

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1