Lauberes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000599

Adrese:

Ozolu iela 3, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65037326 27844507 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ogres Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Ogres novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli sociālās saziņas vietne/facebook.com
Sociālie tīkli sociālās saziņas vietne/draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maiga Livčāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000013894

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.09.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1459

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

45B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1880

Darbība:

1. Bibliotēkas procesu tālāka automatizācija. 2. Bibliotēkas krājuma pilnveide. 3. Bibliotekārā darba ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem attīstība, lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas publicitātes organizēšana. 4. Novadpētniecības darbs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Mēneša trešā ceturtdiena - organizatoriskā darba diena - lasītājus neapkalpo. Ja kādi pakalpojumi nepieciešami sestdienās, sazināties 24 st. iepriekš, zvanot tel. 27844507.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.Reģistrācija bibliotēkā, lasītāja kartes izsniegšana. 2.Dokumentu lietošana. 3.Datoru, interneta u.c. informācijas resursu lietošana. 4.Uzziņu sniegšana. 5.Lietotāju apmācība darbam ar bibliotēkas elektronisko katalogu un datoru. 6.Bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi. 7. Kopēšana, printēšana un skenēšana. 8.V.Miķelsona Grāmatu klēts Dokumenti - grāmatas, laikraksti, žurnāli, CD, spēles bērniem, biljards Trimdā izdotā literatūra latviešu valodā, skaņu plates
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

265

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

290

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

119

Pārējie:

171

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9351

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3652

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5699

Virtuālais apmeklējums:

31

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8408

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1075

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6087
Seriālizdevumi 2304
Audiovizuālie resursi 17
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 633

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 186
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 107
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 79

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

555

Izslēgto dokumentu kopskaits:

156

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

11881

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 341 156 10997
Seriālizdevumi 214 744
Audiovizuālie resursi 111
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 15
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4 1 125
Bērnu grāmatas 75 44 917

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1