Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013393

Adrese:

Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67537672 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Macāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1482

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

316

Akreditācijas datums:

02.09.2008

Akreditācijas termiņš:

02.09.2013

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1980

Sākums:

Bibliotēka savu darbību uzsāka 1980.gadā kā toreizējās Rīgas 5.medicīnas skolas struktūrvienība. 2004.gadā maina savu nosaukumu - Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēka. 2010.gadā maina nosaukumu - Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēka".

Darbība:

Bibliotēkas misija ir nodrošināt pieeju daudzveidīgai un studiju virzieniem atbilstošai informācijai, atbalstot studentu, akadēmiskā personāla un darbinieku studiju un pētniecības darbu, ar informācijas resursu un informācijas pakalpojumu sistēmu palīdzību optimizēt studiju procesu, sniegt ieguldījumu medicīnas izglītības procesā un pievienotās vērtības veidošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:30 Pusdienu pārtraukums 12:30 - 13:00
Otrdiena 08:30 17:30
Trešdiena 08:30 17:30
Ceturtdiena 08:30 18:00
Piektdiena 08:30 18:00
Sestdiena 08:30 15:00
Papildu informācija:

Par darba laika izmaiņām sekot līdzi mājas lapā: https://rmkoledza.lu.lv/lv/studentiem/biblioteka/

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lietotāju nodrošināšana ar informācijas resursiem Bibliotēkas krājumā esošo informācijas resursu izmantošana uz vietas bibliotēkas lasītavā, kā arī saņemšana patapinājumā uz mājām. Nakts abonements - iespēja atsevišķus uz vietas izmantojamos informācijas resursus patapināt ārpus Bibliotēkas darba laika. Dokumentu elektroniskā piegāde lietotājiem.
2. Bibliotēkas brīvpieejas datoru un interneta izmantošana Pieejamas 5 brīvpieejas datoru darba vietas, kā arī bezmaksas bezvadu internets lietotāju portatīvajās ierīcēs.
3. Uzziņu, apmācību un konsultāciju sniegšana Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, kopkatalogu, meklētājsistēmām; konsultācijas darbam ar internetu un datoru un informācijas resursu izmantošanā. Konsultācijas lietotājiem par bibliotēkas krājumu un bibliotēkas pakalpojumiem. Katra studiju gada sākumā informatīvi apskati par bibliotēku, tās resursiem, pakalpojumiem un bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
4. Tiešsaistes elektroniskie katalogi un digitālās datu bāzes Elektroniskā kataloga pakalpojumi, sniedzot informāciju par bibliotēkas krājumā esošajiem informācijas resursiem un pieejamajiem informācijas resursiem citās bibliotēkās. Abonētās tiešsaistes datu bāzes "EBSCO" izmantošana. Citu digitālo datu bāzu pakalpojumi, tai skaitā LNB digitālās datu bāzes un izmēģinājuma pieejas ārvalstu digitālās datu bāzes.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) EUR 0,08
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A4 formāts 1 lapa (no abām pusēm) EUR 0,16
3. Skenēšana A4 formāts 1 lapa EUR 0,08
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1983

Teritorijas kopējā platība (m2):

6851

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas ēkas 1. stāvā

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

142

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

575

Pārējie:

575

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5956

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5956

Virtuālais apmeklējums:

2569

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7816

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6876
Seriālizdevumi 88
Audiovizuālie resursi 16
Attēlizdevumi 26
Nepublicētie dokumenti 810
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 613
Bērnu grāmatas 1

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

1685

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

508

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2692

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

13697

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 15289 404 2673 13020
Seriālizdevumi 386 104 2 488
Audiovizuālie resursi 71 11 60
Nošizdevumi 1 1
Attēlizdevumi 30 30
Nepublicētie dokumenti 104 6 98
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1617 107 519 1205

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

3