Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013385

Adrese:

Bruņinieku iela 57, Rīga, LV-1011

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67846243 22019437 @
Bibliotēkā @
Skolā 67846237
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Latvijas Kultūras koledžas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Valeine

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1656

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.10.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

82A

Akreditācijas datums:

02.12.2014

Akreditācijas termiņš:

02.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

LKA Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka ir Latvijas Kultūras koledžas struktūrvienība, kas jau kopš 1946.gada sekmē studiju procesus un sniedz informatīvo atbalstu koledžas studentiem un personālam. Bibliotēkas galvenais darbības virziens ir būt par Koledžā nodrošināto izglītības procesu sastāvdaļu un sabiedrisku informācijas telpu, kurā studenti iesaistās patstāvīgā mācīšanās procesā, bet akadēmiskais personāls - profesionālās kvalifikācijas celšanā.

Darbība:

Bibliotēka apkalpo Koledžas un Latvijas Kultūras akadēmijas studējošos, akadēmisko un vispārējo personālu un citus bibliotēkas lietotājus. Bibliotēkā lietotājiem pieejams 8012 informācijas resurss - grāmatas, preses izdevumi, CD un DVD, atbilstoši Koledžas studiju programmu virzieniem. Lietotāji var izmantot brīvpieejas datorus, bezvadu internetu, abonēto tiešsaistes datu bāzi "Lursoft Laikrakstu bibliotēka", kā arī maksas pakalpojumus - izdrukas, kopēšanas pakalpojumus, dokumentu iesiešanu un skenēšanu. Informācija par bibliotēkas krājumā esošajiem informācijas resursiem pieejama elektroniski Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 16:00
Sestdiena 08:30 13:00
Papildu informācija:

Vasaras periodā un sesijas laikā bibliotēkā tiek noteikts atšķirīgs darba laiks.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lietotāju nodrošināšana ar informācijas resursiem Bibliotēkas krājumā esošo informācijas resursu izmantošana uz vietas bibliotēkā, kā arī saņemšana patapinājumā uz mājām. Nakts abonements - iespēja atsevišķus uz vietas izmantojamos informācijas resursus patapināt ārpus Bibliotēkas darba laika. Informācijas resursu pasūtīšana no citām bibliotēkām, izmantojot SBA un SSBA pakalpojumus. Dokumentu elektroniskā piegāde lietotājiem.
2. Tiešsaistes elektroniskie katalogi un digitālās datu bāzes Elektroniskā kataloga pakalpojumi, sniedzot informāciju par bibliotēkas krājumā esošajiem informācijas resursiem un pieejamajiem informācijas resursiem citās bibliotēkās. Abonētās tiešsaistes datu bāzes "Lursoft Laikrakstu bibliotēka" izmantošana. Citu digitālo datu bāzu pakalpojumi, tai skaitā LNB digitālās datu bāzes un izmēģinājuma pieejas ārvalstu digitālās datu bāzes.
3. Konsultācijas un lietotāju apmācības Konsultācijas lietotājiem par elektronisko katalogu un tiešsaistes datu bāzu izmantošanu, bibliotēkas lietotāju apmācība informācijas meklēšanas prasmju pilnveidošanai. Konsultācijas lietotājiem par bibliotēkas krājumu un bibliotēkas pakalpojumiem. Katra studiju gada sākumā informatīvi apskati par bibliotēku, tās resursiem, pakalpojumiem un bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
4. Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana lietotājiem Tematisko, precizējošo, bibliogrāfiski adresālo un faktogrāfisko uzziņu sniegšana lietotājiem.
5. Bibliotēkas brīvpieejas datoru un interneta izmantošana Pieejamas 7 brīvpieejas datoru darba vietas, kā arī bezmaksas bezvadu internets lietotāju portatīvajās ierīcēs.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Dokumentu izdrukas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi 0.07 - 0.45 EUR
2. Dokumentu iesiešana ar spirāli 1.50 EUR
3. Informācijas resursu saraksta sastādīšana 8.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1900

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

163

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

458

Pārējie:

458

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8617

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8617

Virtuālais apmeklējums:

2

Sociālo tīklu apmeklējums:

98

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2499

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2014
Seriālizdevumi 479
Audiovizuālie resursi 6

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 38
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

144

Izslēgto dokumentu kopskaits:

294

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7981

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7659 82 237 7504
Seriālizdevumi 242 60 54 248
Audiovizuālie resursi 129 2 131
Kartogrāfiskie materiāli 41 3 38
Nošizdevumi 33 33
Attēlizdevumi 15 15
Elektroniskie resursi 12 12

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

9

Tematiskie pasākumi:

2