Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Piekrastes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000055

Adrese:

Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65430311 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Oleiņikova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0040

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

681A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2002

Sākums:

2002.gads

Darbība:

Bibliotēka sniedz bibliotekāros pakalpojumus Daugavpils pilsētas Vecās un Jaunās Forštates mikrorajonu iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Bibliotēkas misija: nodrošināt lietotāju informācijas, izglītības, kultūras un saskarsmes vajadzības, izmantojot bibliotēkas universālo krājumu, mūsdienas tehnoloģijas un pasaules informācijas resursus. Galvenais uzdevums: sniegt kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus vietējās pašvaldības iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēnēša pēdējā piektdiena - spodrības diena. Bibliotēka lietotājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Teritorijas kopējā platība (m2):

35542

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

242

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

37

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2281

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1213

Pārējie:

1068

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

27770

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

11763

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16007

Virtuālais apmeklējums:

1923

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

53445

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

21594

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 42301
Seriālizdevumi 10853
Audiovizuālie resursi 151
Nošizdevumi 3
Nepublicētie dokumenti 137
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 11177

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 106
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 47
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 59

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1101

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1032

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14788

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 654 585 13843
Seriālizdevumi 443 447 796
Audiovizuālie resursi 2 94
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 1 17
Attēlizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 1 26
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 140 79 2931

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda