Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Pārdaugavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000059

Adrese:

Komunālā iela 2, Daugavpils, LV-5418

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65423339 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Putroma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0038

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

828A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

1955.gads

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētas Daugavas otrā krasta - Grīvas, Kalkūnu, Nīderkūnu u.c. mikrorajonu iedzīvotājiem. Bibliotēkas misija- sekmēt izglītota, informēta indivīda un sabiedrības garīgo un intelektuālo attīstību, piedāvājot un nodrošinot informāciju, ko vēlas saņemt bibliotēkas lietotāji, veicināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. Bibliotēkas pakalpojumu attīstības vīzija - nepārtraukta esošo pakalpojumu pilnveidošana, jaunu pakalpojumu ieviešana, pamatojoties uz bibliotēkas lietotāju vajadzībām un vēlmēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena. Bibliotēka lietotājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1977

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

152

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

958

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

453

Pārējie:

505

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12355

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5815

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6540

Virtuālais apmeklējums:

327

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

25275

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11500

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 19272
Seriālizdevumi 5775
Audiovizuālie resursi 95
Nošizdevumi 5
Nepublicētie dokumenti 37
Pārējie dokumenti 91
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6488

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 53
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 28
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

677

Izslēgto dokumentu kopskaits:

792

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10083

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 350 444 9221
Seriālizdevumi 326 348 755
Audiovizuālie resursi 1 71
Nošizdevumi 9
Attēlizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 17
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 113 34 2147

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda