Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Pārdaugavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000059

Adrese:

Komunālā iela 2, Daugavpils, LV-5418

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65423339 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Putroma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0038

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

828A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

1955.gads

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētas Daugavas otrā krasta - Grīvas, Kalkūnu, Nīderkūnu u.c. mikrorajonu iedzīvotājiem. Bibliotēkas misija- sekmēt izglītota, informēta indivīda un sabiedrības garīgo un intelektuālo attīstību, piedāvājot un nodrošinot informāciju, ko vēlas saņemt bibliotēkas lietotāji, veicināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. Bibliotēkas pakalpojumu attīstības vīzija - nepārtraukta esošo pakalpojumu pilnveidošana, jaunu pakalpojumu ieviešana, pamatojoties uz bibliotēkas lietotāju vajadzībām un vēlmēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena. Bibliotēka lietotājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1977

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

152

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

977

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

459

Pārējie:

518

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12580

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5699

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6881

Virtuālais apmeklējums:

394

Sociālo tīklu apmeklējums:

15156

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

26115

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11541

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 19342
Seriālizdevumi 6445
Audiovizuālie resursi 230
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 88
Pārējie dokumenti 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6504

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 81
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 44
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

844

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1462

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

10198

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 9614 396 695 9315
Seriālizdevumi 1106 430 759 777
Audiovizuālie resursi 68 9 7 70
Nošizdevumi 2 8 1 9
Attēlizdevumi 1 1
Nepublicētie dokumenti 17 17
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 8 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1966 291 189 2068

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

6

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 6
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

60

Tematiskie pasākumi:

83