Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000058

Adrese:

18. novembra iela 161, Daugavpils, LV-5417

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65438173 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tatjana Zahare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0037

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2006

Piederība

Iestādes piederība:

Latgales Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

680A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

1953.gads

Darbība:

Nodrošina bibliotēkā esošās literatūras un informācijas brīvu, neierobežotu pieejamību un tās izmantošanu ikvienam pilsētas iedzīvotājām, kā arī vāc un popularizē novadpētniecības materiālus par Daugavpili, īpaši par Jaunbūves mikrorajonu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena. Bibliotēka lietotājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

557

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

377

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

45

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

2413

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1070

Pārējie:

1343

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

24210

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15093

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9117

Virtuālais apmeklējums:

261

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

46055

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11592

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 39256
Seriālizdevumi 6482
Audiovizuālie resursi 189
Nošizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 42
Pārējie dokumenti 83
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6106

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 229
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 157
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 72

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1335

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1883

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

20299

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 763 1373 19036
Seriālizdevumi 560 493 1035
Audiovizuālie resursi 1 16 121
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 1 35
Attēlizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 46
Pārējie dokumenti 11 11
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 167 81 3348

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1