Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000058

Adrese:

18. novembra iela 161, Daugavpils, LV-5417

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65438173 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Svetlana Lapāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0037

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

680A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

1953.gads

Darbība:

Nodrošina bibliotēkā esošās literatūras un informācijas brīvu, neierobežotu pieejamību un tās izmantošanu ikvienam pilsētas iedzīvotājām, kā arī vāc un popularizē novadpētniecības materiālus par Daugavpili, īpaši par Jaunbūves mikrorajonu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena. Bibliotēka lietotājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

557

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

280

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

33

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2448

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1133

Pārējie:

1315

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

24775

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

13891

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10884

Virtuālais apmeklējums:

723

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

56181

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12412

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 43512
Seriālizdevumi 12382
Audiovizuālie resursi 121
Nošizdevumi 3
Nepublicētie dokumenti 163
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 11005

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 98
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 53
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 45

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1636

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2005

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

20858

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 20034 1042 1515 19561
Seriālizdevumi 992 559 484 1067
Audiovizuālie resursi 126 9 2 133
Kartogrāfiskie materiāli 6 1 5
Nošizdevumi 11 25 1 35
Attēlizdevumi 1 1
Nepublicētie dokumenti 46 46
Elektroniskie resursi 11 1 2 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 3001 257 179 3079

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

6

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 6
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

90

Tematiskie pasākumi:

130