Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Gaismas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-013724

Adrese:

Gaismas iela 9, Daugavpils, LV-5414

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65455648 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristīne Jasāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2038

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.08.2011

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

827A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

2011.gads

Darbība:

Bibliotēka sniedz bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus Daugavpils pilsētas Ruģeļu mikrorajona iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Bibliotēkā ir pieejamas grāmatas pieaugušajiem un bērniem, periodiskie izdevumi, datubāzes, datortehnika un Internets. Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja aplūkot dažādas literatūras, rokdarbu un fotogrāfiju izstādes un apmeklēt bibliotēkas piedāvātos pasākumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena. Bibliotēka lietotājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1995

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

124

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

787

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

297

Pārējie:

490

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12914

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7765

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5149

Virtuālais apmeklējums:

554

Sociālo tīklu apmeklējums:

981

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19479

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6270

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15581
Seriālizdevumi 3669
Audiovizuālie resursi 184
Nošizdevumi 14
Pārējie dokumenti 31
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 5527

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 30
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

594

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1045

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7111

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6899 315 719 6495
Seriālizdevumi 585 267 326 526
Audiovizuālie resursi 55 7 62
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 3 5 8
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 8 8
Elektroniskie resursi 10 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1614 223 67 1770

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

6

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 6
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

81

Tematiskie pasākumi:

47