Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000054

Adrese:

Lauska iela 16, Daugavpils, LV-5410

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65430660 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tatjana Zahare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0039

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

826A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1979

Sākums:

1979.gads

Darbība:

Bibliotēka sniedz informacionālos pakalpojumus Daugavpils pilsētas Ķīmiķu un blakus esošo mikrorajonu iedzīvotājiem. Pamatdarbības veidi: bibliotēkas lietotāju apkalpošana; bibliotēkas krājuma un informācijas resursu popularizēšana, saglabāšana un pilnveidošana; lietotāju apmācība un konsultēšana; lasīšanas veicināšanas programmu īstenošana u.c.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena. Bibliotēka lietotājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1979

Teritorijas kopējā platība (m2):

4433

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

284

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1293

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

645

Pārējie:

648

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

14125

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5937

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8188

Virtuālais apmeklējums:

934

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

31705

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

13256

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 24501
Seriālizdevumi 7019
Audiovizuālie resursi 146
Nošizdevumi 8
Nepublicētie dokumenti 31

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 59
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

936

Izslēgto dokumentu kopskaits:

754

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12786

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 493 321 11800
Seriālizdevumi 442 433 866
Audiovizuālie resursi 1 84
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 14
Attēlizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 8
Elektroniskie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 139 45 2406

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda