Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000054

Adrese:

Lauska iela 16, Daugavpils, LV-5410

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65430660 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Panteļejeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0039

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2006

Piederība

Iestādes piederība:

Latgales Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

826A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1979

Sākums:

1979.gads

Darbība:

Bibliotēka sniedz informacionālos pakalpojumus Daugavpils pilsētas Ķīmiķu un blakus esošo mikrorajonu iedzīvotājiem. Pamatdarbības veidi: bibliotēkas lietotāju apkalpošana; bibliotēkas krājuma un informācijas resursu popularizēšana, saglabāšana un pilnveidošana; lietotāju apmācība un konsultēšana; lasīšanas veicināšanas programmu īstenošana u.c.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena. Bibliotēka lietotājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4433

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

284

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1289

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

659

Pārējie:

630

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

15141

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7082

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8059

Virtuālais apmeklējums:

104

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

33403

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14359

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 25304
Seriālizdevumi 7427
Audiovizuālie resursi 190
Nošizdevumi 21
Nepublicētie dokumenti 142
Pārējie dokumenti 315
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6825

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 106
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 66
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 40

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

993

Izslēgto dokumentu kopskaits:

789

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

12990

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 479 364 11915
Seriālizdevumi 478 415 929
Audiovizuālie resursi 27 10 101
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 14
Attēlizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 8
Pārējie dokumenti 9 9
Elektroniskie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 133 24 2515

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1