Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012624

Adrese:

Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5458

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65474565 @ 65474565
Bibliotēkā 28205522 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Naujenes pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Alise
Citas iestādes vietne Daugavpils novada Izglītības parvalde
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skaidrīte Kardele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

06112900506

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0110

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.10.2003

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:40 17:00 Lasītāju apkalpošana
Otrdiena 16:15 17:00 Darbs ar fondu
Trešdiena 14:00 17:00 Lasītāju apkalpošana
Ceturtdiena 16:00 17:00 Darbs ar fondu
Piektdiena 08:00 08:50 Lasītāju apkalpošana
Pirmdiena 14:40 16:45 Lasītāju apkalpošana

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators ar interneta pieslēgumu Datora ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
2. Bibliotekārās stundas Iepazīstināt skolēnus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, grāmatu izsniegšanas un atgriešanas iespējām un termiņiem, iepazīstināt skolēnus ar Daugavpils novada bibliotēku elektronisko katalogu Alise, iepazīstināt ar rakstnieku, dzejnieku dzīvi un daiļradi, popularizēt lasīšanu, iepazīstināt ar jaunu grāmatu klāstu.
3. Konsultācijas un apmācības Bezmaksas apmācības darbam ar datubāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

114,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

149

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

128

Pārējie:

21

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3528

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

837

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2691

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4993

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3961

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3969
Seriālizdevumi 1024
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2951
Bērnu grāmatas 1018

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

248

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6565

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 248 6565
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 126 3784
Bērnu grāmatas 122 2781

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1