Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012894

Adrese:

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29345744 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Spūle

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4412900120

Akreditācijas datums:

12.05.2017

Akreditācijas termiņš:

11.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Skolas bibliotēka dibināta 1959. gadā kā Kusas septiņgadīgās skolas bibliotēka.

Darbība:

Skolas bibliotēka atbalsta skolas mācību procesu. Iepazīstina ar jaunāko skolas bibliotēkā. Sadarbībā ar pedagogiem nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām, atbilstoši mācību standartiem. Nodrošina ar iesoējamiem preses izdevumiem. Tiek organizēti pasākumi : "Pirmklasnieku iepazīšanās ar skolas bibliotēku", kopā ar pagasta bibliotēku pasākumi, kas saistīti ar "Bērnu žūriju", stāstnieku konkursi, izteiksmīgas runas konkursi, skaļās lasīšanas konkursi, erudītu konkursi. Izliktas izstādes, gan tematiskās, gan veltītas dažādiem svarīgiem notikumiem un rakstnieku jubilejām. Apgūta prasme strādāt ar SKOLU ALISI Visas grāmatas ievadītas SKOLU ALISĒ. Regulāri tiek apmeklēti tālākizglītības kursi un semināri.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena
Otrdiena 10:00 14:00
Trešdiena 13:00 16:00
Ceturtdiena 9:00 12:00
Piektdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana
2. Konsultācijas un izziņas
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

127

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

71

Pārējie:

56

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

218

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

36

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

182

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

699

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

585

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 699
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 526
Bērnu grāmatas 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

210

Izslēgto dokumentu kopskaits:

370

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3920

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 210 370 3920
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 183 267 1773
Bērnu grāmatas 6 123

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1