Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012894

Adrese:

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26137953 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Iestādes vietne Kusas pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Cāzere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4412900120

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

12.05.2017

Akreditācijas termiņš:

11.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Skolas bibliotēka dibināta 1959. gadā kā Kusas septiņgadīgās skolas bibliotēka.

Darbība:

Skolas bibliotēka atbalsta skolas mācību procesu. Iepazīstina ar jaunāko skolas bibliotēkā. Sadarbībā ar pedagogiem nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām, atbilstoši mācību standartiem. Tiek organizēti pasākumi : "Pirmklasnieku iepazīšanās ar skolas bibliotēku", kopā ar pagasta bibliotēku pasākumi, kas saistīti ar "Bērnu žūriju", stāstnieku konkursi, izteiksmīgas runas konkursi, skaļās lasīšanas konkursi, erudītu konkursi. Organizē literatūru popularizējošus pasākumus, izstādes, gan tematiskās, gan veltītas dažādiem svarīgiem notikumiem un rakstnieku jubilejām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:20 14:50

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana Mācību gada sākumā tiek izsniegtas mācību grāmatas. Skolēniem un skolotājiem ir pieejamas vārdnīcas un enciklopēdijas.
2. Konsultācijas un uzziņas Skolēniem un skolotājiem tiek sniegtas uzziņas par dažādiem jautājumiem. Uzziņas tiek sagatavotas, izmantojot interneta resursus un enciklopēdijas.
3. Jaunieguvumu apskati Skolēni klasēs un pagarinātās dienas grupā tiek iepazīstināti ar jaunākajām grāmatām. Skolotāji tiek iepazīstināti nedēļas sanāksmēs.
4. Galda spēles Skolēniem tiek piedāvātas bibliotēkā esošās galda spēles.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

90

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

12

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

399

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

65

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

334

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

890

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

545

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 876
Audiovizuālie resursi 7
Elektroniskais krājums (summa) 7
Citi elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 522
Bērnu grāmatas 5

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 35
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

84

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3775

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 71 3748
Seriālizdevumi 1 0
Audiovizuālie resursi 9 10
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 9
Elektroniskais krājums (summa) 4 7
Citi elektroniskie resursi 4 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 35 1051
Bērnu grāmatas 15

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1