Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012894

Adrese:

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26177898 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Iestādes vietne Kusas pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Solveiga Sāre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4412900120

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.11.2009

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

11.05.2022

Akreditācijas termiņš:

19.05.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Skolas bibliotēka dibināta 1959. gadā kā Kusas septiņgadīgās skolas bibliotēka.

Darbība:

Skolas bibliotēka atbalsta skolas mācību procesu. Iepazīstina ar jaunāko skolas bibliotēkā. Sadarbībā ar pedagogiem nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām, atbilstoši mācību standartiem. Tiek organizēti pasākumi : "Pirmklasnieku iepazīšanās ar skolas bibliotēku", kopā ar pagasta bibliotēku pasākumi, kas saistīti ar "Bērnu žūriju", stāstnieku konkursi, izteiksmīgas runas konkursi, skaļās lasīšanas konkursi, erudītu konkursi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana Mācību gada sākumā tiek izsniegtas mācību grāmatas. Skolēniem un skolotājiem ir pieejamas vārdnīcas un enciklopēdijas.
2. Konsultācijas un uzziņas Skolēniem un skolotājiem tiek sniegtas uzziņas par dažādiem jautājumiem. Uzziņas tiek sagatavotas, izmantojot interneta resursus un enciklopēdijas.
3. Jaunieguvumu apskati Jaunieguvumi tiek izvietoti bibliotēkā.
4. Galda spēles Skolēniem tiek piedāvātas bibliotēkā esošās galda spēles.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

105

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

85

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

534

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 534
Pieaugušie 140
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 394

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

767

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

671

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 767
Grāmatas 765
Pārējās krājuma vienības 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 717
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 52
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

109

Izslēgto dokumentu kopskaits:

134

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4006

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 109 134 4000
Grāmatas 108 134 3979
Audiovizuālie resursi 10
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 1 10
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 6
Citi digitāli resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 85 77 2132

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1