Kurmenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000108

Adrese:

Baltā skola, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65152689 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Bauskas,Iecavas,Rundāles,Vecumnieku novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Vecumnieku novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Skadiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115957

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0286

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

420A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

20.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gads

Darbība:

Bibliotēka pārcelta uz jaunām telpām 2009. gadā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13:00-14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

300

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

130

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

197

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

162

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2964

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2578

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

386

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5864

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

208

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2720
Seriālizdevumi 3144
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 457

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

391

Izslēgto dokumentu kopskaits:

40

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4265

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 160 40 3503
Seriālizdevumi 230 757
Audiovizuālie resursi 4
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 19 386

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1