Kurmenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000108

Adrese:

Baltā skola, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65152689 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Skadiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115957

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0286

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

420A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

20.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gads

Darbība:

Bibliotēka pārcelta uz jaunām telpām 2009. gadā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13:00-14:00

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1946

Teritorijas kopējā platība (m2):

300

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

130

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

203

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

29

Pārējie:

174

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2990

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2567

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

423

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6532

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

210

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2291
Seriālizdevumi 4117
Elektroniskie resursi 124
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 190

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

416

Izslēgto dokumentu kopskaits:

359

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

3966

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3333 166 159 3340
Seriālizdevumi 536 250 200 586
Audiovizuālie resursi 12 12
Pārējie dokumenti 28 28
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 390 26 21 395

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

17

Tematiskie pasākumi:

8