Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012770

Adrese:

Pētera iela 10, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63323463 29514470 @ 63323463
Bibliotēkā 26030456 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
kmhzv.kuldīga.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Biruta Lagzdiņa bibliotekāre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1213901189

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.03.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0858

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3581

Akreditācijas datums:

10.05.2018

Akreditācijas termiņš:

13.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1989

Darbība:

Vispārējās vidējās izglītības iestāde ar mākslas un humanitāro zinību virzienu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 11:30
Otrdiena 08:00 13:00
Trešdiena 08:00 13:00
Ceturtdiena 8:00 12:30
Ceturtdiena 15:00 16:00
Piektdiena 12:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana Dokumentu pavairošana, skolotāju gatavoto mācību līdzekļu pavairošana.
2 Internets Skolēniem un skolotājiem mācību vielas apguvei un stundu sagatavošanai.
3 Grāmatu vākošana Skolas mācību grāmatu vākošana.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
kmhzv.kuldīga.lv
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skola Pētera iela 10, Kuldīga Pašvaldības īpašums 1964
Teritorijas kopējā platība (m2):

1280

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

42

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

307

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

269

Pārējie:

38

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2170

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

262

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1908

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3403

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3130

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3403
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 3109
Bērnu un jauniešu grāmatas 294

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 18
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

234

Izslēgto dokumentu kopskaits:

238

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8157

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 234 238 8157
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 166 236 5503
Bērnu un jauniešu grāmatas 37 2 223

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE
ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1