Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012770

Adrese:

Pētera iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63323463 29514470 @ 63323463
Bibliotēkā 26030456 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne kmhzv.kuldīga.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Biruta Lagzdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0858

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3581

Akreditācijas datums:

10.05.2018

Akreditācijas termiņš:

13.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

1989.g. skolas dibināšana ar Kuldīgas TDP IK lēmumu Nr. 140; 18.07.1989.

Darbība:

Vispārējā vidējā, mākslas un humanitāro zinību virziens.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 13:00
Otrdiena 8:00 13:00
Trešdiena 8:00 13:00
Piektdiena 8:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Dokumentu pavairošana, skolotāju gatavoto mācību līdzekļu pavairošana
2. Grāmatu vākošana Mācību grāmatu vākošana
3. Internets Skolēniem un skolotājiem mācību vielas apguvei un sagatavošanai
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Teritorijas kopējā platība (m2):

10711

Papildu informācija par infrastruktūru:

Skolai ir divas ēkas.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

42

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

313

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

282

Pārējie:

31

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

462

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

50

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

412

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3249

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2947

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3249
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3201

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

445

Izslēgto dokumentu kopskaits:

152

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7507

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 444 152 7507
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 423 137 5162

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 0