Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012770

Adrese:

Pētera iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63323463 29514470 @ 63323463
Bibliotēkā 26030456 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne kmhzv.kuldīga.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Biruta Lagzdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0858

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3581

Akreditācijas datums:

10.05.2018

Akreditācijas termiņš:

13.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

1989.g. skolas dibināšana ar Kuldīgas TDP IK lēmumu Nr. 140; 18.07.1989.

Darbība:

Vispārējā vidējā, mākslas un humanitāro zinību virziens.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 13:00
Otrdiena 8:00 13:00
Trešdiena 8:00 13:00
Piektdiena 8:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Dokumentu pavairošana, skolotāju gatavoto mācību līdzekļu pavairošana
2. Grāmatu vākošana Mācību grāmatu vākošana
3. Internets Skolēniem un skolotājiem mācību vielas apguvei un sagatavošanai
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skola Pētera iela-5, Kuldīga Pašvaldības īpašums 1964
Teritorijas kopējā platība (m2):

10711

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

42

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

335

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

278

Pārējie:

57

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1615

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

335

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1280

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3101

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2627

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3101
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2978
Bērnu grāmatas 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

201

Izslēgto dokumentu kopskaits:

95

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7477

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 201 95 7477
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 183 95 5309

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1