Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012769

Adrese:

Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63323977 @ 63323977

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0855

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

88,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

804

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

672

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9497

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1053

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8444

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8150

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6720

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8150
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6352
Bērnu grāmatas 494

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

844

Izslēgto dokumentu kopskaits:

401

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

16597

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 844 401 16175
Audiovizuālie resursi 414
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 737 401 11329
Bērnu grāmatas 26 0 249

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1