Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012769

Adrese:

Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63323977 @ 63323977
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.kcv.kuldiga.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Lubiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0855

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets (bibliotēkas darba laikā) Bezvadu interneta un datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
2. Galda spēles (bibliotēkas darba laikā) Galda spēles dažāda vecuma skolēniem
3. Datu bāze (bibliotēkas darba laikā) Bezmaksas piekļuve abonētajai datu bāzei Letonika, Bezmaksas konsultācijas darbam ar datu bāzēm.
4. Grāmatas un periodika Mācību grāmatu, mācību līdzekļu nodrošinājums skolēniem un skolotājiem. Skolotāju nodrošinājums ar metodisko literatūru.
5. Grāmatas un periodika Daiļliteratūras, jauniešu un bērnu literatūras un periodikas piedāvājums skolēniem un skolotājiem līdzņemšanai uz mājām.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

52,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

627

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

577

Pārējie:

50

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11377

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1041

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10336

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8646

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6555

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8646
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6916
Bērnu grāmatas 779

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

628

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1230

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

15995

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 628 1226 15577
Audiovizuālie resursi 4 410
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 553 790 11092
Bērnu grāmatas 23 143 129

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1