Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012769

Adrese:

Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63323977 @ 63323977

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0855

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

88,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

753

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

645

Pārējie:

108

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5072

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

789

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4283

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7209

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6175

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7207
Kartogrāfiskie materiāli 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5517
Bērnu grāmatas 375

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

973

Izslēgto dokumentu kopskaits:

655

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

16894

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 16154 973 655 16472
Audiovizuālie resursi 414 414
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 3 3
Elektroniskie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 10993 829 625 11197
Bērnu grāmatas 223 30 193

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

3