Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012769

Adrese:

Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63323977 @ 63323977

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0855

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzei - Letonika
2. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām,tematisku uzziņu izpilde,konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3. Izstādes un pasākumi Tematiskas izstādes un skolēnu radošo darbiņu izstādes.
4. Grāmatas un periodika Daiļliteratūras,nozaru un literatūras bērniem un jauniešiem izsniegšana uz mājām.
5. Datori un internets Datoru un bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkā.
6. Galda spēles Galda spēles dažāda vecuma bibliotēkas lietotājiem.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

88,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

774

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

708

Pārējie:

66

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10680

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

958

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9722

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9507

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5627

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9507
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6089

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

589

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1047

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

15537

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 589 1042 15124
Audiovizuālie resursi 5 405
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 491 524 11059
Bērnu grāmatas 8 105 32

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2