Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012769

Adrese:

Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63323977 @ 63323977
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.kcv.kuldiga.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Lubiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0855

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1.Datori un internets bezvadu interneta un datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkas darba laikā
2.Galda spēles Galda spēles dažāda vecuma skolēniem bibliotēkas darba laikā
3.Datu bāze bezmaksas piekļuve abonētajai datu bāzei Letonika, bezmaksas konsultācijas darbam ar datu bāzēm. bibliotēkas darba laikā
4.Grāmatas un periodika mācību grāmatu,mācību līdzekļu nodrošinājums skolēniem un skolotājiem, skolotāju nodrošinājums ar metodisko literatūru, daiļliteratūras,jauniešu un bērnu literatūras un periodikas piedāvājums skolēniem un skolotājiem līdzņemšanai uz mājām. bibliotēkas darba laikā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
3.Grāmatas un periodika
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

88,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

804

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

672

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9497

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1053

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8444

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8150

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6720

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8150
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6352
Bērnu grāmatas 494

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

844

Izslēgto dokumentu kopskaits:

401

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

16597

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 844 401 16175
Audiovizuālie resursi 414
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 737 401 11329
Bērnu grāmatas 26 0 249

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1