Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012908

Adrese:

"Kalna Skola", Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 22059736 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.kdskola.mozello.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Līcīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4008074296

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.11.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1912

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.02.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Biedrība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3582

Akreditācijas datums:

10.05.2018

Akreditācijas termiņš:

09.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2005

Sākums:

Biedrības Brāļu draudze struktūrvienības Kristiāna Dāvida pamatskolas darbībai

Darbība:

Bibliotekārie pakalpojumi, mācību literatūras un digitālo resursu, kā arī daiļliteratūras un žurnālu pakalpojumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 13:00
Ceturtdiena 13:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu izsniegšana Skolēniem, skolotājiem un vietējai kopienai.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

42000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

53

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

38

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

13

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2039

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2039
Pieaugušie 351
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1688

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3897

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2897

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3897
Grāmatas 2401
Seriālizdevumi 1493
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 168
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

55

Izslēgto dokumentu kopskaits:

395

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4594

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 55 393 4594
Grāmatas 55 239 4057
Seriālizdevumi 109 537
Audiovizuālie resursi 45
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Audio grāmatas un seriālizdevumi 1
Citi digitāli resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 32 239 986

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

0