Krapes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000597

Adrese:

Pagasta padomes ēka, Krape, Krapes pag., Ogres nov., LV-5012

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65035647 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Ogres novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marija Kusiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1454

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

40B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

1920.gadā Krapes pagastā tika nodibināta kultūras biedrība ar 74 biedriem, kuras priekšsēdētājs bija A.Pedraudze, kā arī tika izveidota Kultūras fonda bibliotēka ar 609 sējumiem.

Darbība:

Krapes bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde.Bibliotēkas darbība ir vērsta, lai nodrošinātu neierobežotu, kvalitatīvu informācijas un materiālu, kā arī brīvā laika un izglītības pakalpojumu sniegšanu visiem bibliotēkas lietotājiem. Bibliotēka kalpo kā vārti uz zināšanām un kultūru jebkuram sabiedrības loceklim.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Vasaras mēnešos-jūnijā,jūlijā,augustā,septembrī -bibliotēkas darba laiks P.O.T.P. 9.00-16.00 Ceturtdiena- organizatoriskā darba diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 65035647,e-pastu krapesbiblioteka@inbox.lv
Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, bibliogrāfisku, tematisku uzziņu izpilde
SBA iespieddarbu pasūtīšana Iespieddarbus, kuri nav Krapes pagasta bibliotēkas krājumā iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu
Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu internets (WiFi) Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Kopēšana, printēšana Krapes pagasta bibliotēkā kopēšana un printēšana ir bez maksas
Abonētās datu bāzes - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1862

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

130

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

29

Pārējie:

101

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1616

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1411

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

205

Virtuālais apmeklējums:

225

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3249

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

180

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1451
Seriālizdevumi 1798
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 82

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 38
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

614

Izslēgto dokumentu kopskaits:

602

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4615

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 236 326 3869
Seriālizdevumi 374 276 738
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 3 5
Nošizdevumi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 40
Bērnu grāmatas 34 40 432

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1