Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013278

Adrese:

Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64220350 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

bibliotekāre Meldra Amoliņa. Skolas direktors Dainis Trēziņš

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4412900647

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.12.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1681

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2113

Akreditācijas datums:

02.05.2016

Akreditācijas termiņš:

04.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1937

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Ekskursijas Bibliotekārā stunda 1.,2.,3.,4.klasei par bibliotēkas darba struktūru, iekšējās kārtības noteikumiem un jaunāko literatūru.
2. Jaunieguvumu apskats 2 reizes semestrī bibliotēkas jaunieguvumu izstāde.
3. Uzziņas un konsultācijas Apmeklētāju informēšana par aktualitātēm bibliotēkas darbā un konsultācijas par informācijas meklēšanu
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

276

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

246

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1799

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

280

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1519

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2891

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2331

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2891
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1736

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

614

Izslēgto dokumentu kopskaits:

689

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5542

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 612 689 5498
Audiovizuālie resursi 1 10
Kartogrāfiskie materiāli 25
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 1 2
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 506 3855
Bērnu grāmatas 17 163

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1