Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013095

Adrese:

Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Pugovka (skolas direktore)

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4313901079

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.10.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1930

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.08.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1496

Akreditācijas datums:

18.06.2018

Akreditācijas termiņš:

17.06.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1975

Sākums:

Ķekavas vidusskolas bibliotēka dibināta 1975. gadā, vēsturiskais dibinātājs ir Ķekavas pašvaldība.

Darbība:

Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt mācību procesu ar izglītības valsts standartiem un mācību saturam atbilstošu literatūru, sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību, pašizglītību, kā arī pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi. Bibliotēkas krājuma uzskaite ir bibliotēkas informācijas sistēmā BIS ALISE.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 07:30 15:30
Otrdiena 07:30 15:30
Trešdiena 07:30 15:30
Ceturtdiena 07:30 15:30
Piektdiena 07:30 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Daiļliteratūras izsniegšana un saņemšana. Skolas bibiotēka ir brīvpieejas bibliotēka - apmeklētāji daiļliteratūru var izvēlēties paši. Daiļliteratūru izsniedz un saņem integrētā informācijas sistēmā BIS ALISE.
2. Mācību grāmatu izsniegšana un saņemšana. Mācību grāmatas izsniedz un saņem uz sekojošo mācību gadu, mācību konsultācijām un divus mācību komplektus skolēniem ar īpašām vajadzībām. Mācību literatūru izsniedz un saņem integrētā informācijas sistēmā BIS ALISE.
3. Darba burtnīcu izsniegšana. Darba burtnīcas izsniedz pa klašu grupām.
4. Mācību metodikas izsniegšana un saņemšana. Mācību metodiku izsniedz pēc skolotāja pieprasījuma.
5. Kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi. Sagatavotos materiālus var izprintēt, kopēt vai ieskenēt.
6. Datortehnikas pakalpojumi. Datortehniku mācību nolūkiem var izmantot gan skolēni, gan pedagogi.
7. Preses izsniegšana. Prese tiek izsniegta uz nedēļu.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ķekavas vidusskola Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas nov.., LV - 2125 Pašvaldības īpašums 1975
Ķekavas vidusskolas sākumskola Nākotnes iela 1A, Ķekava, Ķekavas nov., LV - 2125 Pašvaldības īpašums 2020

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1476

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

2068

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1755

Pārējie:

313

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

11192

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 11192
Pieaugušie 2432
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 8760

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

27524

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

17156

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 27524
Grāmatas 27111
Audiovizuālie resursi 77
Kartogrāfiskie materiāli 156
Nošizdevumi 153
Pārējās krājuma vienības 27
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 15774
Bērnu un jauniešu grāmatas 3051
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

4562

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3061

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

36662

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4562 3061 36662
Grāmatas 4562 3061 36381
Audiovizuālie resursi 61
Kartogrāfiskie materiāli 159
Nošizdevumi 34
Pārējās krājuma vienības 27
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3989 2272 24053

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2