Ķeipenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000598

Adrese:

Saulīte, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65020821 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Ogres Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēkas portāls
Sociālie tīkli Sociālais portāls Draugiem.lv
Citas iestādes vietne Ogres novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ivita Pumpure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1458

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

44B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1946. gadā, bet pirmsākumi, kā Ķeipenes piensaimnieku biedrības dibinājums.

Darbība:

Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana, IT izmantošana (pastāvīgais un bezvadu pieslēgums), kopēšana, printēšana,skenēšana. Novadpētniecības materiāli, tematiskās mapes, izstāžu organizēšana u.c.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Katra mēneša divas pēdējās ceturtdienas - organizatoriskā darba diena
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Kopēšana
Printēšana
Skenēšana
Datori ar interneta pieslēgumu
Bezvadu internets(WiFi)
Abonētās datu bāzes Lursoft, Letonika
Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Ķeipenes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

113,86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

225

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

117

Pārējie:

108

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4875

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3132

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1743

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6182

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1042

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3942
Seriālizdevumi 2240
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1042

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

859

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2369

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7706

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 394 689 6786
Seriālizdevumi 465 1680 916
Audiovizuālie resursi 3
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 4 59
Bērnu grāmatas 64 27 788

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1