Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013000

Adrese:

Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28646202 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alla Silova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001041217

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1206

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Kaunatas skola dibināta 19. gs. sākumā bija trīsgadīga skola, kur strādāja viena skolotāja. Ar laiku skola paplašinājās un tika pārveidota par sešgadīgo. Pieauga skolēnu un skolotāju skaits. 1944. gadā sāka darboties 7. klase. No 1953. gada 1. septembra skola kļūst par divplūsmas vidusskolu. 1956. gadā notiek pirmais izlaidums.

Darbība:

Galvenais darbības virziens ir dažādu iespieddarbu piedāvāšana, informācijas sniegšana, konsultācijas, apmācības.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 14:30
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:30
Piektdiena 08:00 13:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1953

Teritorijas kopējā platība (m2):

3984

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

323

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

231

Pārējie:

92

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5041

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1370

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3671

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5218

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3981

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4640
Seriālizdevumi 559
Audiovizuālie resursi 19
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3686
Bērnu grāmatas 701

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

317

Izslēgto dokumentu kopskaits:

586

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12132

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 247 586 11772
Seriālizdevumi 36 206
Audiovizuālie resursi 10 22
Pārējie dokumenti 12 36
Elektroniskie resursi 12 96
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 178 215 4539
Bērnu grāmatas 65 626

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2