Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012879

Adrese:

Vienības iela 101A, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65707215 29495087 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Kārsavas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Cibuļska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

Nr.1824

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.10.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0901

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.10.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2150

Akreditācijas datums:

05.05.2016

Akreditācijas termiņš:

04.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

Kārsavas vidusskola dibināta 1932.gadā.

Darbība:

Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:10 15:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 08:25
Trešdiena 10:10 10:50
Trešdiena 11:45 13:45
Ceturtdiena 08:00 08:25
Ceturtdiena 10:10 10:50
Ceturtdiena 11:45 13:50
Piektdiena 08:00 08:25
Piektdiena 12:40 14:10
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēka piedāvā un izsniedz plašu un daudzveidīgu daiļliteratūras, pedagoģiskās, metodiskās un uzziņu literatūras klāstu, periodiskos izdevumus, CD un DVD.
2. Informācijas meklēša internetā.
3. Mācību grāmatu izsniegšana.
4. Atbalsts SZPD un citu projektu izstrādē.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Teritorijas kopējā platība (m2):

101

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

101

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

319

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

279

Pārējie:

40

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2180

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

980

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1200

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4565

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3456

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4565

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

458

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2015

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

43778

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 45297 458 2015 43740
Audiovizuālie resursi 38 38
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 28370 426 2015 26781

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

10

Tematiskie pasākumi:

4