Kārsavas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000517

Adrese:

Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65733162 29326819 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Kārsavas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Daugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Jurča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000021764

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0566

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

390A

Akreditācijas datums:

07.07.2015

Akreditācijas termiņš:

07.07.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Kārsavas pilsētas bibliotēka dibināta 1945.gadā. No 1959. gadā atrodas Kārsavas kultūras nama ēkā. 2009.gadā tika veikta pilsētas bibliotēku reorganizācija – apvienotas pilsētas un bērnu bibliotēka, izveidojot vienu – Kārsavas pilsētas bibliotēku ar divām struktūrvienībām: pieaugušo apkalpošanas nodaļu un bērnu apkalpošanas nodaļu. 210.gada septembrī bibliotēkai tika pievienota vēl viena struktūrvienība – Malnavas pagasta Bozovas bibliotēka, kura reorganizēta par ārējo apkalpošanas punktu.

Darbība:

Kārsavas pilsētas bibliotēka ir Kārsavas novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kura veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu, sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Kārsavas novada iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Ārējā apkalpošanas punkta "Bozovas bibliotēka" darba laiks: darba dienās no 11:00 līdz 15:00, sestdien, svētdien - nestrādā

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Lietotāju reģistrācija un apkalpošana, bibliotēkas krājumu izmantošana Lietotāju reģistrācija, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmnantošanai uz vietas, iekārtu un aprīkojuma izmantošana. Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2 Apmācība Lietotāju apmācība un konsultēšana par bibliotēkas krājumiem, informācijas sistēmām, elektroniskajiem resursiem un informācijas tehnoloģijām
3 Uzziņu informācija un novadpētniecības materiālu krājums Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana. Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Kārsavu un Kārsavas novadu un novadniekiem. Novadpētniecības materiāli ir strukturēti pa darbības jomām un ir sakārtoti atsevišķās mapēs. Ziņas par novadpētniecības materiāliem ir pieejamas Ludzas galvenās bibliotēkas novadpētniecības materiālu datu bāzē
4 Literatūras izstādes un pasākumi bibliotēkas organizētie literatūru popularizējošie pasākumi un izstādes.
5 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošana. Ludzas reģiona bibliotēku elektroniskā kataloga izmantošana informācijas meklēšanai, reģistrācijai, izdevumu rezervēšanai. Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika- www.letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
6 Starpbibliotēku abonements Ispieddarbus, kuru nav Kārsavas pilsētas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) vai starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšanas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana 0.07 EUR A4 formāts; 0.14 EUR A3 formāts 1 lapa
2 Printēšana Informācijas izgūšana no datora 0.07 EUR A4 formāts, melnbalta lapa (teksts); 0.14 EUR A4 formāts, krāsaina lapa (teksts); 0.28 EUR A4 formāts, krāsaina lapa (teksts ar attēlu) 1 lapa
3 Skenēšana Dokumentu skenēšana un saglabāšana elektroniskā formā 0.21 EUR A4 formāts, 1 lapa
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1959

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bozovas bibliotēka, Malnavas pagasts, Kārsavas novads Pašvaldības īpašums 1951
Teritorijas kopējā platība (m2):

420

Papildu informācija par infrastruktūru:

Kārsavas pilsētas bibliotēka atrodas Kārsavas kultūras nama ēkā, 2.stāvā. Ārējais apkalpošanas punkts "Bozovas bibliotēka"atrodas Bozovas ciemā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

370

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

36

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

662

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

239

Pārējie:

423

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11152

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4948

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6204

Virtuālais apmeklējums:

3723

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

22897

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10263

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 12966
Seriālizdevumi 9928
Nošizdevumi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 5746

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

807

Izslēgto dokumentu kopskaits:

438

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18264

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 247 265 17171
Seriālizdevumi 560 173 1060
Audiovizuālie resursi 33
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 79 10 1627

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 25
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 20
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4