Kārsavas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000517

Adrese:

Vienības iela 49C, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65733162 29326819 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Ludzas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Daugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Paršova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000017453

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0566

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Bozovas bibliotēka Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV 5717

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

390B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Kārsavas pilsētas bibliotēka dibināta 1945.gadā. No 1959. gadā atrodas Kārsavas kultūras nama ēkā. 2009.gadā tika veikta pilsētas bibliotēku reorganizācija – apvienotas pilsētas un bērnu bibliotēka, izveidojot vienu – Kārsavas pilsētas bibliotēku ar divām struktūrvienībām: pieaugušo apkalpošanas nodaļu un bērnu apkalpošanas nodaļu. 2010.gada septembrī bibliotēkai tika pievienota vēl viena struktūrvienība – Malnavas pagasta Bozovas bibliotēka, kura reorganizēta par ārējo apkalpošanas punktu.

Darbība:

Kārsavas pilsētas bibliotēka ir Kārsavas novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kura veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu, sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Kārsavas novada iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lietotāju reģistrācija un apkalpošana, bibliotēkas krājumu izmantošana Lietotāju reģistrācija, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas, iekārtu un aprīkojuma izmantošana. Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2 Apmācība Lietotāju apmācība un konsultēšana par bibliotēkas krājumiem, informācijas sistēmām, elektroniskajiem resursiem un informācijas tehnoloģijām
3 Uzziņu informācija un novadpētniecības materiālu krājums Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana. Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Kārsavu un Kārsavas novadu un novadniekiem. Novadpētniecības materiāli ir strukturēti pa darbības jomām un ir sakārtoti atsevišķās mapēs. Ziņas par novadpētniecības materiāliem ir pieejamas Ludzas galvenās bibliotēkas novadpētniecības materiālu datu bāzē
4 Literatūras izstādes un pasākumi Bibliotēkas organizētie literatūru popularizējošie pasākumi un izstādes.
5 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošana. Ludzas reģiona bibliotēku elektroniskā kataloga izmantošana informācijas meklēšanai, reģistrācijai, izdevumu rezervēšanai. Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika- www.letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
6 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Kārsavas pilsētas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) vai starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Kārsava
Ludzas novads
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kārsavas pilsētas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Bozovas bibliotēka, Malnavas pagasts, Kārsavas novads Pašvaldības īpašums 1951
Kārsavas pilsētas bibliotēka Vienības 49c, Kārsava, Ludzas novads Pašvaldības īpašums 1959
Teritorijas kopējā platība (m2):

1213

Papildu informācija par infrastruktūru:

Kārsavas pilsētas bibliotēka atrodas Kārsavas kultūras nama ēkā, 2.stāvā. Ārējais apkalpošanas punkts "Bozovas bibliotēka"atrodas Bozovas ciemā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

370

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

591

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

227

Pārējie:

364

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6817

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3616

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3201

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18336

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8632

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13273
Seriālizdevumi 5063
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1802

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 257
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 244
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1027

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1019

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

17767

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 515 338 16165
Seriālizdevumi 512 681 1569
Audiovizuālie resursi 33
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 136 27 1802

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 19
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 15
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3