Kantinieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000652

Adrese:

Administratīvais centrs, Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64640641 28328532 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Facebook.com
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Kluša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010328151

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.07.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0494

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

651A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1956

Sākums:

Bibliotēka atvērta katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:30 līdz 16:30.

Darbība:

Kantinieku pagasta bibliotēka ir Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas apmeklētājiem un lasītājiem, veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzskaiti, saglabāšanu un nodrošina to drošību, kā arī sniedz esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkas apmeklētājiem ir nodrošināta bezmaksas pieeja datoriem un internetam, kā arī Wi-Fi punktam. Bibliotēkā tiek sniegti bibliotekārie un informatīvie pakalpojumi. Jaunākā skolas vecuma bērniem ir iekārtots atsevišķs bērnu stūrītis (paklājs, plaukti ar dažādām rotaļlietām, sienas tāfele (baltā), bērnu galdiņš utt.), tiek piedāvāta iespēja radoši darboties.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 No plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 - pusdienu pārtraukums
Otrdiena 08:00 16:30 No plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 - pusdienu pārtraukums
Trešdiena 08:00 16:30 No plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 - pusdienu pārtraukums
Ceturtdiena 08:00 16:30 No plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 - pusdienu pārtraukums
Piektdiena 08:00 16:30 No plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 - pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets 8 datorvietas ar pieslēgumu, bezvadu internets WI-FI
2. Uzziņas un konsultācijas Bibliogrāfisku, tematisku u.c. uzziņu sniegšana, individuālās konsultācijas darbā ar datortehniku, datubāzēm, e-katalogu, digitālajām kolekcijām
3. Datubāzes, e-katalogs Abonētās tiešsaistes datubāzes Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
4. SBA Starpbibliotēku abonementa pakalpojums - iespēja pasūtīt un saņemt iespieddarbus no citām reģiona un Latvijas bibliotēkām
5. Printēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. A4 formāta lapas kopēšana No vienas puses melnbaltā No vienas puses krāsainā No abām pusēm melnbaltā No abām pusēm krāsainā 0,06 EUR 0,10 EUR 0,09 EUR 0,15 EUR
2. A4 formāta lapas skenēšana 0,65 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Teritorijas kopējā platība (m2):

9700

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

140

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

128

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

44

Pārējie:

84

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2291

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1418

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

873

Virtuālais apmeklējums:

612

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4250

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

634

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1387
Seriālizdevumi 2863
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 435

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 65
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 59

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

582

Izslēgto dokumentu kopskaits:

355

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5339

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 141 3907
Seriālizdevumi 440 355 1418
Audiovizuālie resursi 1 12
Kartogrāfiskie materiāli 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 38 524

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2