Kantinieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000652

Adrese:

Administratīvais centrs, Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64640641 28328532 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Kluša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010328151

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.07.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0494

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

651A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1956

Sākums:

Bibliotēka atvērta katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:30 līdz 16:30.

Darbība:

Kantinieku pagasta bibliotēka ir Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas apmeklētājiem un lasītājiem, veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzskaiti, saglabāšanu un nodrošina to drošību, kā arī sniedz esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkas apmeklētājiem ir nodrošināta bezmaksas pieeja datoriem un internetam, kā arī Wi-Fi punktam. Bibliotēkā tiek sniegti bibliotekārie un informatīvie pakalpojumi. Jaunākā skolas vecuma bērniem ir iekārtots atsevišķs bērnu stūrītis (paklājs, plaukti ar dažādām rotaļlietām, sienas tāfele (baltā), bērnu galdiņš utt.), tiek piedāvāta iespēja radoši darboties.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 No plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 - pusdienu pārtraukums
Otrdiena 08:00 16:30 No plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 - pusdienu pārtraukums
Trešdiena 08:00 16:30 No plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 - pusdienu pārtraukums
Ceturtdiena 08:00 16:30 No plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 - pusdienu pārtraukums
Piektdiena 08:00 16:30 No plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 - pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets 8 datorvietas ar pieslēgumu, bezvadu internets WI-FI
2. Uzziņas un konsultācijas Bibliogrāfisku, tematisku u.c. uzziņu sniegšana, individuālās konsultācijas darbā ar datortehniku, datubāzēm, e-katalogu, digitālajām kolekcijām
3. Datubāzes, e-katalogs Abonētās tiešsaistes datubāzes Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
4. SBA Starpbibliotēku abonementa pakalpojums - iespēja pasūtīt un saņemt iespieddarbus no citām reģiona un Latvijas bibliotēkām
5. Printēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. A4 formāta lapas kopēšana No vienas puses melnbaltā No vienas puses krāsainā No abām pusēm melnbaltā No abām pusēm krāsainā 0,06 EUR 0,10 EUR 0,09 EUR 0,15 EUR
2. A4 formāta lapas skenēšana 0,65 EUR
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Teritorijas kopējā platība (m2):

9700

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

140

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

129

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

51

Pārējie:

78

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2335

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1784

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

551

Virtuālais apmeklējums:

545

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4298

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

418

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1328
Seriālizdevumi 2970
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 556

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 44
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 41
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

830

Izslēgto dokumentu kopskaits:

473

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5276

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3565 269 104 3730
Seriālizdevumi 1343 561 369 1535
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Elektroniskie resursi 10 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 626 51 1 676

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

28

Tematiskie pasākumi:

7