Kalupes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000262

Adrese:

Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65447814 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Kalupes pagasta pārvalde
Iestādes vietne Daugavpils novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Andžella Nartiša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000641

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1991

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0106

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

610A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1947 / arhīva izziņa/. gadu, kad bibliotēka atrodas Kalupes pagasta ēkā. Bibliotēkas vadītāja bija Marfa Morozova. Fonds sastādīja 136 eksemplāri

Darbība:

Bibliotēkas svarīgākās funkcijas sabiedrībā formulējamas sešos punktos: informācijas funkcija, izglītības funkcija, izklaides funkcija, sabiedrības centra funkcija, cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcija, saglabāt un reklamēt grāmatu kā svarīgāko informācijas līdzekli un cīnīties par kvalitatīvāku grāmatas krātuves papildinājumu Saīsināti Bibliotēkas darbību var raksturot ar trīs burtiem III - izglītot, informēt un izklaidēt

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā-Letonika,Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus,kuri nav Kalupes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu
Kopkatalogs Daugavpils novada kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu http://naujene.biblioteka.lv/alise/
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Teritorijas kopējā platība (m2):

536

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73,92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

212

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

170

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3865

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3025

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

840

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5800

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

384

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4257
Seriālizdevumi 1543
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 189

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 176
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 96
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 80

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

135

Izslēgto dokumentu kopskaits:

22

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7532

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 113 6104
Seriālizdevumi 22 22 1425
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 217

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0