Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012893

Adrese:

Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26147423 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Iestādes vietne Kalsnavas pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Astrīda Eiduka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900122

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1334

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3765

Akreditācijas datums:

13.05.2019

Akreditācijas termiņš:

12.05.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2004

Darbība:

Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, uzglabāšana. Skolotāju un skolēnu bibliotekārā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 10:50
Trešdiena 10:10 11:40
Ceturtdiena 08:30 11:40
Ceturtdiena 13:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators ar interneta pieslēgumu apmeklētāju vajadzībām. Apmeklētāji izmanto bibliotēkas darba laikā.
2, Sadarbība ar skolotājiem un Kalsnavas pagasta bibliotēku, realizējot skolēnu iesaisti lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu jauniešu un vecāku žūrija 2020''. Tiek iegādātas žūrijas grāmatas, izsniegtas skolēniem. Tiek aizpildītas anketas, izsniegtas balvas.
3, Sadarbība ar sākumskolas skolotājiem, iesaistot bērnus grāmatu un bērnu žurnālu lasīšanā . Tiek atlasītas bērniem saistošas grāmatas un piedāvātas lasīšanai.
4. Bibliotekārā stunda 1.klases skolēniem. Skolēni tiek iepazīstināti ar bērnu grāmatu klāstu un bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
5. Dambretes turnīri. 1.-9.klases skolēni spēlē dambreti, veido komandu un piedalās Madonas novada čempionātā.
6. Mācību grāmatu, mācību līdzekļu un daiļliteratūras izsniegšana un saņemšana. Pakalpojums tiek nodrošināts visa mācību gada garumā.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1839

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

117

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

103

Pārējie:

14

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

304

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

43

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

261

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1658

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1103

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1658
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1577

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 86
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 86

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

160

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4817

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 160 4781
Seriālizdevumi 1
Audiovizuālie resursi 21
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskais krājums (summa) 10
Citi elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 149 2087
Bērnu grāmatas 147

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1