Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013316

Adrese:

Kalnciema vidusskola, Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3017

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63069112 @ 63069112
Bibliotēkā @

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031508

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1969

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.12.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Kalnciema vidusskola dibināta 1839.gadā un saucās - Kalnciema pagasta tautskola. No 1955.g. septembra - Kalnciema vidusskola.

Darbība:

Kalnciema vidusskolā ir akreditātas 6 programmas: Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma; Pamatizglītības programma; Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma; Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pimskolas izglītības programma; Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma - Valsts aizsardzības mācība. Skolā ir mūzikas un mākslas skolas filiāle, jaunsargu apmācība, 2.-4.gadīgu bērnu spēļu grupa.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:40 pusdienas pārtraukums 9:45 - 14:20
Trešdiena 09:00 12:40
Ceturtdiena 15:00 15:40
Piektdiena 08:00 15:40 pusdienas pārtraukums 10:25 - 15:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

46,05

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

273

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

195

Pārējie:

78

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1851

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

331

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1520

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2989

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1719

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2782
Seriālizdevumi 195
Audiovizuālie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1945
Bērnu grāmatas 359

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

448

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1224

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

21113

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 21831 436 1223 21044
Audiovizuālie resursi 47 11 1 57
Attēlizdevumi 6 1 7
Pārējie dokumenti 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1891 195 1103 983
Bērnu grāmatas 1009 54 53 1010

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

3

Tematiskie pasākumi:

3