Kalnciema pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000323

Adrese:

Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26679062 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nadežda Vovere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1359

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

110B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

28.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Pēc arhīva datiem Kalnciema pagasta bibliotēka dibināta 1946.gadā. Pirmais ieraksts bibliotēkas inventārā grāmatā ierakstīts 1949.gadā. 1951.gadā dibinātā Kalnciema bērnu bibliotēka. 2009.gadā 30.martā, pēc novada reformas, notika reorganizācija un bērnu bibliotēku pievienoja Kalnciema pagasta bibliotēkai un izveidoja Kalnciema pagasta bibliotēku ar bērnu nodaļu.

Darbība:

Kalnciema pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veicina iedzīvotāju informācijpratību, atbalsta izglītības un mūžizglītības procesus. Publiskā bibliotēka ar 9867 vienību lielu krājumu. Bibliotēka piedāvā daudzpusīgu daiļliteratūras un nozaru literatūras krājumu un periodisko izdevumu klāstu, novadpātniecības materiālus, bezmaksas internetu, piekļuvi JPB elektroniskajam kopkatalogam un abonētām datu bāzēm. Dienā bibliotēku apmeklē vidēji ap 30 apmeklētājiem. Bibliotēka sniedz kvalificēto palīdzību informācijas meklēšanā, rēķinu apmaksā, iedzīvotāju ienākuma deklarācijas iesniegšanā, piedāvā datorprasmju apmācības iesācējiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 13:00 Metodiskā diena
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un periodikas izsniegšana Daiļliteratūras abonements: Daiļliteratūra, klasika un izklaides literatūra, skolu ieteicamā literatūra, romāni, dzeja u.c. Nozaru literatūras abonements : Dažādu nozaru zinātniskās, mācību, uzziņu, praktisko padomu literatūras krājums. Tekošā mēneša žurnālus uz mājām neizsniedz.
2. Uzziņas Konsultācijas informācijas meklēšanā, bibliotēku elektronisko katalogu izmantošanā. Informācijas meklēšana bibliotēkas krājumos, internetā un citos resursos.
3. Interneta pakalpojumi Bezmaksas internets. Bezvadu internets (WiFi visā ēkā un tuvākajā apkārtnē). Datubāzu izmantošana.
4. Skenēšana A4, A3
5. Konsultācijas datora lietošanā un informācijas meklēšanā Kolektīvās un individuālās apmācības (pēc pieprasījuma)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana ( A4, A3 ) Melnbalta vai Krāsaina
2. Izdrukas Melnbalta vai Krāsaina
3. Dokumentu skenēšana A4, A3
4. Dokumentu ielaminēšana A5, A4, A3
5. Dokumentu iesiešana ar spirāli vākos Ir iespēja dokumentu iesiešana ar spirāli
Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojumu cenrāža http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pakalpojumi/
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par ēkām:

Bibliotēkas atrodas vienā ēkā ar kultūras namu.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

189

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

721

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

286

Pārējie:

435

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8106

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4791

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3315

Virtuālais apmeklējums:

310

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15122

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3729

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10640
Seriālizdevumi 4474
Nošizdevumi 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 7
Bērnu un jauniešu grāmatas 3729

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 331
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 300
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 31

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

764

Izslēgto dokumentu kopskaits:

886

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

9867

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 343 430 8653
Seriālizdevumi 404 456 1197
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 16 16
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 6 6
Bērnu un jauniešu grāmatas 87 70 1272

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1