Kalkūnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000260

Adrese:

Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65440837 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Kalkūnes pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tatjana Rosovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073893

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0080

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

766A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950. gadā, pamatojoties uz Grīvas rajona Padomes Izpildu komitejas lēmumu Nr. 432 no 30.10.1950, tika nodibināta Kalkūnes bibliotēka. Kopš dibināšanas bibliotēka atradās Kalkūni ciematā. No 1960. līdz 1965. gadam tā darbojās Jāņa Raiņa tēva K. Pliekšāna iznomātajās mājās Berķenelē. No 1993. gada un joprojām bibliotēka atrodas - Kalkūnes pagastā, Ķieģeļu ielā 4, Daugavpils novadā, LV-5449.

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenie virzieni: attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā un nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. Īpaša uzmanība - bērnu un pusaudžu lasīšanas veicināšanai. Kalkūnes pagasta bibliotēkas mērķis ir kļūt par lietotājorientēto bibliotēku, kas nodrošina brīvu plašās un aktuālās informācijas pieejamību, sekmē un sniedz atbalstu mūžizglītības, neformālās izglītības un interešu izglītības iespējas, saglabā un popularizē kultūrvēsturisko mantojumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00 *Metodiskā diena – kursu, semināru gadījumā slēgts
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājuma izmantošana Bibliotēkas grāmatu krājuma izsniegšana lasīšanai mājās
2. Datori un internets Piecu datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Periodiskie izdevumi Bibliotēkā pieejami 33 nosaukumu preses izdevumi
4. Novadpētniecības materiāli Grāmatas, tematiskās mapes u.c. materiāli par novadniekiem pieejami bibliotēkas lasītavā
5. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Kalkūnes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
7. Apmācības un konsultācijas Apmācības, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Datorizdruka, kopēšana, skenēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

519,5

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139,23

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

230

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

85

Pārējie:

145

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2506

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1859

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

647

Virtuālais apmeklējums:

222

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4838

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

635

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2946
Seriālizdevumi 1892
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 661

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 99
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 63

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1081

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1763

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7476

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 316 119 5795
Seriālizdevumi 765 1644 1672
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 71 7 1621

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2