Kalkūnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000260

Adrese:

Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65440837 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Kalkūnes pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tatjana Rosovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073893

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0080

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

766A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950. gadā, pamatojoties uz Grīvas rajona Padomes Izpildu komitejas lēmumu Nr. 432 no 30.10.1950, tika nodibināta Kalkūnes bibliotēka. Kopš dibināšanas bibliotēka atradās Kalkūni ciematā. No 1960. līdz 1965. gadam tā darbojās Jāņa Raiņa tēva K. Pliekšāna iznomātajās mājās Berķenelē. No 1993. gada un joprojām bibliotēka atrodas - Kalkūnes pagastā, Ķieģeļu ielā 4, Daugavpils novadā, LV-5449.

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenie virzieni: attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā un nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. Īpaša uzmanība - bērnu un pusaudžu lasīšanas veicināšanai. Kalkūnes pagasta bibliotēkas mērķis ir kļūt par lietotājorientēto bibliotēku, kas nodrošina brīvu plašās un aktuālās informācijas pieejamību, sekmē un sniedz atbalstu mūžizglītības, neformālās izglītības un interešu izglītības iespējas, saglabā un popularizē kultūrvēsturisko mantojumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00 *Metodiskā diena – kursu, semināru gadījumā slēgts
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājuma izmantošana Bibliotēkas grāmatu krājuma izsniegšana lasīšanai mājās
2. Datori un internets Četru datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Periodiskie izdevumi BIbliotēkā pieejami 36 nosaukumu preses izdevumi
4. Novadpētniecības materiāli Grāmatas, tematiskās mapes u.c. materiāli par novadniekiem pieejami bibliotēkas lasītavā
5. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Kalkūnes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
7. Apmācības un konsultācijas Ampācības, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka, kopēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

519,5

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139,23

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

252

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

103

Pārējie:

149

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2373

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1713

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

660

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4493

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

657

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3468
Seriālizdevumi 1025
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 540

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 24
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 42

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1193

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1351

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8158

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 286 432 5607
Seriālizdevumi 907 919 2551
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 70 0 1557

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2