Kalkūnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000260

Adrese:

Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65440837 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Kalkūnes pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tatjana Rosovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073893

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0080

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

766A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950. gadā, pamatojoties uz Grīvas rajona Padomes Izpildu komitejas lēmumu Nr. 432 no 30.10.1950, tika nodibināta Kalkūnes bibliotēka. Kopš dibināšanas bibliotēka atradās Kalkūni ciematā. No 1960. līdz 1965. gadam tā darbojās Jāņa Raiņa tēva K. Pliekšāna iznomātajās mājās Berķenelē. No 1993. gada un joprojām bibliotēka atrodas - Kalkūnes pagastā, Ķieģeļu ielā 4, Daugavpils novadā, LV-5449.

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenie virzieni: attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā un nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. Īpaša uzmanība - bērnu un pusaudžu lasīšanas veicināšanai. Kalkūnes pagasta bibliotēkas mērķis ir kļūt par lietotājorientēto bibliotēku, kas nodrošina brīvu plašās un aktuālās informācijas pieejamību, sekmē un sniedz atbalstu mūžizglītības, neformālās izglītības un interešu izglītības iespējas, saglabā un popularizē kultūrvēsturisko mantojumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00 *Metodiskā diena – kursu, semināru gadījumā slēgts
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājuma izmantošana Bibliotēkas grāmatu krājuma izsniegšana lasīšanai mājās
2. Datori un internets Četru datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Periodiskie izdevumi Bibliotēkā pieejami 26 nosaukumu preses izdevumi
4. Novadpētniecības materiāli Grāmatas, tematiskās mapes u.c. materiāli par novadniekiem pieejami bibliotēkas lasītavā
5. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Kalkūnes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
7. Apmācības un konsultācijas Apmācības, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Datorizdruka, kopēšana, skenēšana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

519,5

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139,23

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

243

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

90

Pārējie:

153

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2827

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1878

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

949

Virtuālais apmeklējums:

202

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4165

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1006

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2880
Seriālizdevumi 1270
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3
Rokraksti 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 590

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 53
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

885

Izslēgto dokumentu kopskaits:

652

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7709

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 264 66 5993
Seriālizdevumi 621 586 1707
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 77 0 1698

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3