Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012952

Adrese:

Skolas iela 2, Jersika, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65307196 29506288 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Jaunušāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1549

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3671

Akreditācijas datums:

10.11.2018

Akreditācijas termiņš:

11.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1938

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 17:00
Ceturtdiena 13:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatas
2. Uzziņu literatūra Enciklopēdijas, vārdnīcas
3. Daiļliteratūra
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jersikas pamatskola Skolas iela 2, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads Pašvaldības īpašums 1936
Teritorijas kopējā platība (m2):

33000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

28

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

125

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

101

Pārējie:

24

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

409

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 409
Pieaugušie 55
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 354

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1393

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1190

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1393
Grāmatas 1391
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1391
Bērnu un jauniešu grāmatas 86
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

159

Izslēgto dokumentu kopskaits:

245

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

2937

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 159 245 2937
Grāmatas 157 245 2921
Audiovizuālie resursi 1 13
Nošizdevumi 1 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 158 245 2921

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE