Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu

ISIL kods:

LV-BIB-013321

Adrese:

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Skolā 63084021 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Pranča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4515900863

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1762

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.10.2009

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2810

Akreditācijas datums:

28.01.2014

Akreditācijas termiņš:

27.01.2020

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Skolas bibliotēkas administratīvās telpas atrodas Jelgavā, Pasta ielā 37, 303.kabinetā. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas bibliotekāre (0,3 slodzes amatu savienošanas kārtībā) koordinē mācibu grāmatu iegādi, sadali un norakstīšanu pa konsultāciju punktiem: Svētes konsultāciju punkts atrodas Svētes pamatskolas telpās Svētes pagastā Vilces ielā 6. Svētes konsultāciju punktā tiek realizēta tālmācība kā mācību metode. Šķibes konsultāciju punkts atrodas Šķibes pamatskolas telpās Glūdas pagastā Skolas ielā 1. Mācību grāmatas tiek izsniegtas skolēniem arī individuāli. Bibliotēkas prioritāte - e-grāmatu iepirkšana un izmantošana tālmācībā no 5. līdz 12.klasei Bez tam bibliotekārs: 1. Sadarbojas ar KP vadītājiem mācību grāmatu iegādes procesā. 2. Veic darbu ar bibliotēkas dokumentāciju. 3. Apkopo datus gada atskaitēm. 4. Apkalpo KP skolotājus un skolēnus, tālmācības skolēnus ar e-klases starpniecību

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 14:00 17:00
Ceturtdiena 14:00 16:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Teritorijas kopējā platība (m2):

15

Papildu informācija par infrastruktūru:

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas bibliotēkā atrodas Jelgavas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas telpās Šķibes konsultāciju punkta lasītāju rīcībā ir Šķibes pamatskolas bibliotēkas telpas Svētes konsultāciju punktos skolotāju rīcībā ir telpas mācību grāmatu novietošanai un darbam datoru. Skolēnu vajadzībām ir atsevišķa telpa, kur skolēns var izmantot mācībām datoru.

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

552

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

51

Pārējie:

501

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

808

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

707

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

101

Virtuālais apmeklējums:

140

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1914

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

460

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1810
Audiovizuālie resursi 7
Elektroniskie resursi 97
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1479

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

622

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5273

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 607 4608
Audiovizuālie resursi 1 20
Elektroniskie resursi 14 645
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 607 4608

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0