Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012718

Adrese:

Jaunā iela 44, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Skolā 65232303 20364306 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marina Ļitvinova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900010824

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0200

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Jēkabpils 2. vidusskolas bibliotēka Rīgas iela 200, Jēkabpils, LV-5201

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3093

Akreditācijas datums:

07.05.2015

Akreditācijas termiņš:

10.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 07:30 16:00
Otrdiena 07:30 16:00
Trešdiena 07:30 16:00
Ceturtdiena 07:30 16:00
Piektdiena 07:30 16:00
Papildu informācija:

Rīgas iela 200 P., O., T., C., Pk. 8.00-15.20

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, reģistrācija bibliotēkā, bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu iespieddarbu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana bibliotēkas lasītavā
2. Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un katalogiem, to izmantošanu
3. Uzziņu sniegšana pēc mutiskā vai rakstiskā pieprasījuma
4. Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi
5. Datoru, kā arī interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošana
6. Mācību procesam paredzēto mācību grāmatu izsniegšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jēkabpils 2. vidusskolas bibliotēka Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201 Pašvaldības īpašums 1983
Jēkabpils 2.vidusskolas bibliotēka Rīgas ielā Rīgas iela 200, Jēkabpils, LV-5202 Pašvaldības īpašums 1967

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

266

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

1515

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1373

Pārējie:

142

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9800

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2600

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7200

Virtuālais apmeklējums:

25

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

28770

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

20120

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 25570
Seriālizdevumi 3200
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 22050
Bērnu un jauniešu grāmatas 3520

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3498

Izslēgto dokumentu kopskaits:

11237

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

49521

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3498 11237 49509
Kartogrāfiskie materiāli 4
Attēlizdevumi 6
Elektroniskais krājums (summa) 2
Audio grāmatas 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2980 6725 29901
Bērnu un jauniešu grāmatas 518 4512 19608

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1