Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013569

Adrese:

Stabu iela 10 k-4, Rīga, LV-1010

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67334612 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Kļava

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1758

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.05.2005

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanas datumu uzskata mūzikas vidusskolas darbības sākumu 1927.gada 15.oktobrī, kad uz 1924.gadā dibinātās mūzikas studijas pamata tika dibināta Latvijas Tautas konservatorija, ko 1929.gada septembrī pārdēvēja par Tautas konservatoriju, bet 1941.gada 16.maijā par Rīgas Valsts mūzikas vidusskolu. Jāzepa Mediņa(1877-1947) vārds Rīgas Mūzikas vidusskolai piešķirts 1947.gadā. No 1991.gada līdz 2002.gada martam vidusskola darbojās kā koledža. Bibliotēkas krājums veidots no tautas konservatorijas pastāvēšanas pirmajām dienām.

Darbība:

Kā mūzikas vidusskolas struktūrvienība bibliotēka nodrošina mūzikas vidusskolas darbību: Izglītības programmu apgūšanu un audzēkņu sagatavošanu studijām augstskolās, mūziķu profesionālo izaugsmi un aktīvu koncertdarbību. Bibliotēka orientēta uz kvalitatīvu un mūsdienīgu informācijas pakalpojumu sniegšanu un izglītības papildināšanas iespējām mūža garumā. Bibliotēka ir datorizēta un pieslēgta internetam. Bezvadu internets pieejams kā pedagogiem, tā audzēkņiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 17:00
Otrdiena 8:30 17:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena 8:30 17:00
Piektdiena 8:30 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

150

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

120

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1600

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

390

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3250

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

140000

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 50 3225 80000
Nošizdevumi 340 25 60000
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 25 148 3000

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda