Jaunpils pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000797

Adrese:

"Centrs", Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20299152 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.lv
Sociālie tīkli Instagram.lv
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Twitter.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Papendika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900035866

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.05.2021

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1283

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

725B

Akreditācijas datums:

06.12.2023

Akreditācijas termiņš:

06.12.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1890

Sākums:

Pirmās ziņas par Jaunpils bibliotēku ir no 1890.gada, kad tika dibināta Jaunpils Sadraudzīgā biedrība, kuras mērķis bija rosināt latvisko izglītību un kultūras dzīvi. Sākotnēji Jaunpils Sadraudzīgās biedrības bibliotēka atradusies magazīnas klētī. Tā bija bezmaksas bibliotēka ar vairāk kā 2000 sējumiem. Bibliotekāra darbs netika algots, tādēļ bibliotēka darbojās vairāk kā lasāmgalds.

Darbība:

Jaunpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības struktūrvienība, kas atrodas Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes pakļautībā. Bibliotēka piedāvā brīvpieejas grāmatu krājumu, elektronisko katalogu, datoru izmantošanu, pastāvīgo un bezvadu internetu, novadpētniecības materiālus, 30 nosaukumu preses izdevumus, bezmaksas datu bāzes Letonika un Lursoft, LNB datu bāzes, Starpbibliotēku abonementu, dokumentu drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu, iesiešanu un laminēšanu, pasākumus un izstādes dažādām mērķauditorijām. Bibliotēka organizē grāmatu, literatūru un apkopoto novadpētniecības materiālu popularizējošus pasākumus bērniem un pieaugušajiem, dodot iespēju tikties ar rakstniekiem un dzejniekiem klātienē; sadarbojas ar Jaunpils jauniešu centru, pensionāru biedrību “Jaunpils”, Jaunpils vidusskolu, bērnudārzu "Zemenīte" kopā organizējot dažādus starppaaudžu sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanas pasākumus. 2023.gadā bibliotēka akreditēta trešo reizi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:30 - 13:00
Otrdiena 09:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:30 - 13:00
Trešdiena 09:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:30 - 13:00
Ceturtdiena 09:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:30 - 13:00
Piektdiena 09:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 12:30 - 13:00
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena. Vasaras periodā (no 1.06. līdz 31.08.) bibliotēka sestdienās slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, reģistrācija
2. Brīvpieejas grāmatu un citu izdevumu krājums
3. Elektroniskais katalogs
4. Datori un internets
5. Uzziņas un konsultācijas
6. Novadpētniecības materiāli mapēs
7. 30 nosaukumu preses izdevumi
8. Pasākumi un izstādes
9. Izbraukuma bibliotēka uz pagasta ciematu centriem
10. Datu bāzes Letonika.lv un News.lv
11. Interneta resursi - LNB datu bāzes
12. Starpbibliotēku abonements
13. Virtuālās izstādes
14. Konkursi bibliotēkas facebook lapā
15. Viktorīnas Quizz un Kahoot, krustvārdu mīklas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana:
1.1. A4 (1 lpp.)- Melnbalta 0,07 EUR
1.2. A3 (1 lpp.) - Melnbalta 0,14 EUR
1.3. A4 (1 lpp.) - Krāsu-teksts 0,23 EUR
1.4. A4 (50% no 1 lpp.) - Krāsu-attēls 0,45 EUR
1.5. A4 (1 lpp.) - Krāsu-attēls 0,69 EUR
1.6. A3 (1 lpp.) - Krāsu-attēls 1,32 EUR
2. Izdruka:
2.1. A4 (1 lpp.) - Melnbalta 0,07 EUR
2.2. A3 (1 lpp.) - Melnbalta 0,14 EUR
2.3. A4 (1 lpp.) - Krāsu-teksts 0,23 EUR
2.4. A4 (50% no 1 lpp.) - Krāsu-attēls 0,45 EUR
2.5. A4 (1 lpp.) - Krāsu-attēls 0,69 EUR
2.6. A3 (1 lpp.) - Krāsu-attēls 1,32 EUR
3. Dokumentu skenēšana 0,25 EUR (1 vienība)
4. Laminēšana 0,75 EUR - A4 (1 lpp.) 1,50 EUR - A3 (1 lpp.)
5. Dokumentu iesiešana spirālē:
5.1. A4 līdz 50 lp. 0,85 EUR
5.2. A4 no 51 līdz 100 lp. 1,45 EUR
5.3. A4 no 101 līdz 150 lp. 1,80 EUR
5.4. A4 no 151 līdz 200 lp. 2,15 EUR
5.5. A4 no 201 līdz 250 lp. 2,50 EUR
5.6. A4 no 251 līdz 300 lp. 2,84 EUR
6. Grāmatu vākošana 0,73 EUR (1 grāmata)
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

263,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30