Jaunpils pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000797

Adrese:

Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20299152 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jaunpils novada dome
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.lv
Instagram.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Papendika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001569230

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.07.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1283

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

725A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1890

Sākums:

Pirmās ziņas par Jaunpils bibliotēku ir no 1890.gada, kad tika dibināta Jaunpils Sadraudzīgā biedrība, kuras mērķis bija rosināt latvisko izglītību un kultūras dzīvi. Sākotnēji Jaunpils Sadraudzīgās biedrības bibliotēka atradusies magazīnas klētī. Tā bija bezmaksas bibliotēka ar vairāk kā 2000 sējumiem. Bibliotekāra darbs netika algots, tādēļ bibliotēka darbojās vairāk kā lasāmgalds.

Darbība:

Jaunpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības struktūrvienība, kas iekļauta pašvaldības aģentūras “Jaunpils” sastāvā. Bibliotēka piedāvā brīvpieejas grāmatu krājumu, elektronisko katalogu, datoru izmantošanu, pastāvīgo un bezvadu internetu, novadpētniecības materiālus, 24 nosaukumu preses izdevumus, Starpbibliotēku abonementu, dokumentu drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu, iesiešanu un laminēšanu, pasākumus un izstādes dažādām mērķauditorijām. Bibliotēka organizē grāmatu un literatūru popularizējošus pasākumus bērniem un pieaugušajiem, dodot iespēju tikties ar rakstniekiem un dzejniekiem klātienē; sadarbojas ar Jaunpils novada domes Jaunatnes lietu darbiniekiem, pensionāru biedrību “Jaunpils”, Jaunpils vidusskolu kopā organizējot dažādus starppaaudžu sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanas pasākumus. 2017.gadā bibliotēka akreditēta otro reizi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 13.00 - 13.30
Otrdiena 09:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 13.00 - 13.30
Trešdiena 09:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 13.00 - 13.30
Ceturtdiena 09:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 13.00 - 13.30
Piektdiena 09:00 17:00 Pusdienu pārtraukums no 13.00 - 13.30
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena. Vasaras periodā (no 1.06. līdz 31.08.) bibliotēka sestdienās slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, reģistrācija
2. Brīvpieejas grāmatu un citu izdevumu krājums
3. Elektroniskais katalogs
4. Datori un internets
5. Uzziņas un konsultācijas
6. Novadpētniecības materiāli mapēs
7. 24 nosaukumu preses izdevumi
8. Pasākumi un izstādes
9. Izbraukuma bibliotēka uz pagasta attālāko ciematu centriem
10. Datu bāzes Letonika.lv un News.lv
11. Interneta resursi - LNB datu bāzes
12. Starpbibliotēku abonements
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana:
1.1. A4 (1.lpp.)- Melnbalta 0,07 EUR
1.2. A3 (1.lpp.) - Melnbalta 0,14 EUR
1.3. A4 (1.lpp.) - Krāsu-teksts 0,36 EUR
1.4. A4 (50% no 1 lpp.) - Krāsu-attēls 0,50 EUR
1.5. A4 (1.lpp.) - Krāsu-attēls 1,00 EUR
2. Izdruka:
2.1. A4 (1.lpp.) - Melnbalta 0,07 EUR
2.2. A4 (1.lpp.) - Krāsu-teksts 0,36 EUR
2.3. A4 (50% no 1 lpp.) - Krāsu-attēls 0,50 EUR
2.4. A4 (1.lpp.) - Krāsu-attēls 1,00 EUR
2.5. A3 (1.lpp.) - Melnbalta 0,14 EUR
2.6. A3 (1.lpp.) - Krāsu-attēls 3,00 EUR
3. Dokumentu skenēšana A4 (1 vienība) - 0,30 EUR
4. Laminēšana A4 (1 lp.) - 0,75 EUR, A3 (1 lp.) - 1,50 EUR
5. Dokumentu iesiešana:
5.1. A4 līdz 50 lp. 0,85 EUR
5.2. A4 no 51 līdz 100 lp. 1,45 EUR
5.3. A4 no 101 līdz 200 lp. 1,80 EUR
5.4. A4 no 151 līdz 200 lp. 2,15 EUR
5.5. A4 no 201 līdz 250 lp. 2,50 EUR
5.6. A4 no 251 līdz 300 lp. 2,85 EUR
6. Grāmatu un burtnīcu vākošana 0,60 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134,98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

353

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

157

Pārējie:

196

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5571

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3972

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1599

Virtuālais apmeklējums:

1398

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7861

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1011

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6180
Seriālizdevumi 1654
Audiovizuālie resursi 1
Nepublicētie dokumenti 2
Pārējie dokumenti 24
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1087

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 230
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 182
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

881

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3399

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

7923

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 446 1220 6870
Seriālizdevumi 422 2179 1033
Audiovizuālie resursi 3 10
Pārējie dokumenti 10 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 97 984

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1