Jaunpils pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000797

Adrese:

Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20299152 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jaunpils novada dome
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.lv
Instagram.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Papendika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001569230

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.07.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1283

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

725A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1890

Sākums:

Pirmās ziņas par Jaunpils bibliotēku ir no 1890.gada, kad tika dibināta Jaunpils Sadraudzīgā biedrība, kuras mērķis bija rosināt latvisko izglītību un kultūras dzīvi. Sākotnēji Jaunpils Sadraudzīgās biedrības bibliotēka atradusies magazīnas klētī. Tā bija bezmaksas bibliotēka ar vairāk kā 2000 sējumiem. Bibliotekāra darbs netika algots, tādēļ bibliotēka darbojās vairāk kā lasāmgalds.

Darbība:

Jaunpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības struktūrvienība, kas iekļauta pašvaldības aģentūras “Jaunpils” sastāvā. Bibliotēka piedāvā brīvpieejas grāmatu krājumu, elektronisko katalogu, datoru izmantošanu, pastāvīgo un bezvadu internetu, novadpētniecības materiālus, 26 nosaukumu preses izdevumus, Starpbibliotēku abonementu, dokumentu drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu, iesiešanu un laminēšanu, pasākumus un izstādes dažādām mērķauditorijām. Bibliotēka organizē grāmatu un literatūru popularizējošus pasākumus bērniem un pieaugušajiem, dodot iespēju tikties ar rakstniekiem un dzejniekiem klātienē; sadarbojas ar Jaunpils novada domes Jaunatnes lietu darbiniekiem, pensionāru biedrību “Jaunpils”, Jaunpils vidusskolu kopā organizējot dažādus starppaaudžu sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanas pasākumus. 2017.gadā bibliotēka akreditēta otro reizi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena Slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, reģistrācija
2. Brīvpieejas grāmatu un citu izdevumu krājums
3. Elektroniskais katalogs
4. Datori un internets
5. Uzziņas un konsultācijas
6. Novadpētniecības materiāli mapēs
7. 26 nosaukumu preses izdevumi
8. Pasākumi un izstādes
9. Izbraukuma bibliotēka uz pagasta attālāko ciematu centriem
10. Datu bāzes Letonika.lv un News.lv
11. Interneta resursi - LNB datu bāzes
12. Starpbibliotēku abonements
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 (1.lpp.) (melnbalta) A3 (1.lpp.) (melnbalta) A4 (1.lpp.) (krāsu-teksts) A4 (50% no 1 lpp.) (krāsu-attēls) A4 (1.lpp.) (krāsu-attēls) 0,07 EUR 0,14 EUR 0,36 EUR 0,50 EUR 1,00 EUR
2. Izdruka A4 (1.lpp.) (melnbalta) A4 (1.lpp.) (krāsu-teksts) A4 (50% no 1 lpp.) (krāsu-attēls) A4 (1.lpp.) (krāsu-attēls) A3 (1.lpp.) (melnbalta) A3 (1.lpp.) (krāsu-attēls) 0,07 EUR 0,36 EUR 0,50 EUR 1,00 EUR 0,14 EUR 3,00 EUR
3. Dokumentu skenēšana A4 (1 vienība) 0,30 EUR
4. Laminēšana A4 (1 lp.) A3 (1 lp.) 0,75 EUR 1,50 EUR
5. Dokumentu iesiešana A4 līdz 50 lp. A4 no 51 līdz 100 lp. A4 no 101 līdz 200 lp. A4 no 201 līdz 250 lp. A4 no 251 līdz 300 lp. 0,85 EUR 1,45 EUR 1,80 EUR 2,15 EUR 2,50 EUR 2,85 EUR
6. Grāmatu un burtnīcu vākošana 0,60 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1301

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

6810

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134,98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

325

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

92

Pārējie:

233

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5721

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4651

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1070

Virtuālais apmeklējums:

2011

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6324

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

930

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5295
Seriālizdevumi 989
Audiovizuālie resursi 1
Nepublicētie dokumenti 25
Pārējie dokumenti 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 579

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 159
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 143
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

923

Izslēgto dokumentu kopskaits:

195

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10231

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 394 17 7351
Seriālizdevumi 529 178 2873
Audiovizuālie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 38 479

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2