Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012560

Adrese:

Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4125

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64162437 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Jaunpiebalgas vidusskola
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vēsma Johansone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1062

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

12.05.2011

Akreditācijas termiņš:

12.05.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

416

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

372

Pārējie:

44

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

5155

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4341
Pieaugušie 556
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 3785
Virtuālais apmeklējums 814
Digitālie pakalpojumi 26
Tiešsaistes kataloga izmantošana 26
Datubāzu apmeklējums 788
Abonētās 788

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4798

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3064

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4798
Grāmatas 4798
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 3344
Bērnu un jauniešu grāmatas 1454
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 58
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 46
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

440

Izslēgto dokumentu kopskaits:

680

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

9911

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 435 680 9906
Grāmatas 434 670 9722
Seriālizdevumi 1
Audiovizuālie resursi 10 58
Kartogrāfiskie materiāli 115
Nošizdevumi 1 8
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 5 5
Datubāzes (skaits) 5 5
Abonētās 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 335 408 5650
Bērnu un jauniešu grāmatas 31 705

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1