Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012560

Adrese:

Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4125

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64162437 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Jaunpiebalgas vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vēsma Johansone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1062

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

12.05.2011

Akreditācijas termiņš:

12.05.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatas
2. Nozaru literatūra
3. Latviešu un ārzemju literatūra
4. Bezmaksas internets
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

412

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

278

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1494

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

272

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1222

Virtuālais apmeklējums:

53

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5472

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3496

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5472
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 3398
Bērnu un jauniešu grāmatas 2074

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1133

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1488

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

10151

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1133 1488 9958
Seriālizdevumi 1
Audiovizuālie resursi 45
Kartogrāfiskie materiāli 115
Nošizdevumi 7
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 23
Citi elektroniskie resursi 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 993 1345 5732
Bērnu un jauniešu grāmatas 34 16 609

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1