Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013134

Adrese:

Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
67933591 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne jaunmārupes pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

I.Timule ( skolas direktors)

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

44312903031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.06.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1951

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.09.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

IDAI 2084

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Akreditācijas termiņš:

12.12.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2005

Sākums:

Skola 2005. gadā dibināta kā sākumskola, 2014. gada 25. jūnijā reorganizēta par pamatskolu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Slēgts 12.30- 13.00
Otrdiena 08:00 16:30 Slēgts 12.30- 13.00
Trešdiena 08:00 16:30 Slēgts 12.30- 13.00
Ceturtdiena 08:00 16:30 Slēgts 12.30- 13.00
Piektdiena 08:00 16:30 Slēgts 12.30- 13.00

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jaunmārupes pamatskola Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV 2166 Pašvaldības īpašums 2005
Jaunmārupes pamatskola Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV 2166 Pašvaldības īpašums 2016
Papildu informācija par ēkām:

Ēkas savstarpēji savienotas vienotā ēku kompleksā - ar tuneli

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

65,55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1589

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1074

Pārējie:

515

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

14815

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 14661
Pieaugušie 2003
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 12658
Virtuālais apmeklējums 154
Digitālie pakalpojumi 154
Bibliotēkas tīmekļa vietne 154

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16967

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

16894

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 16967
Grāmatas 16916
Audiovizuālie resursi 14
Kartogrāfiskie materiāli 34
Nošizdevumi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 9484

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2600

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2898

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

31282

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2600 2898 31213
Grāmatas 2599 2683 30692
Audiovizuālie resursi 110
Kartogrāfiskie materiāli 215 323
Nošizdevumi 70
Attēlizdevumi 1 12
Pārējās krājuma vienības 6
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 69
Citi digitāli resursi 69
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2148 2592 16662

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2