Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013780

Adrese:

Blaumaņa iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64860628 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jana Misiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900005255

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1987

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.02.2008

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

130-P

Akreditācijas datums:

16.05.2018

Akreditācijas termiņš:

07.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas bibliotēka ir izglītības iestādes bibliotēka un tās galvenais uzdevums ir pedagogu un audzēkņu nodrošināšana ar nepieciešamajiem nošu un mācību materiāliem kvalitatīvai mācību procesa nodrošināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 13:00
Otrdiena 08:30 15:00
Trešdiena 08:30 15:00
Ceturtdiena 08:30 13:00
Piektdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, mācību materiālu un nošu krājums skolas mācību procesa nodrošināšanai pedagogiem un bērniem.
2. Kopēšana Materiālu kopēšana skolas mācību procesa nodrošināšanai.
3. Skenēšana Materiālu skenēšana skolas mācību procesa nodrošināšanai.
4. Dators un internets Dators ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana skolas pedagogiem un audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

33,01

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

313

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

275

Pārējie:

38

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

850

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

550

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

300

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

187

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 16
Nošizdevumi 171
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 187

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

53

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

237

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Nošizdevumi 46 230
Elektroniskais krājums (summa) 7 7
E-grāmatas 7 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 53 53

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1