Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013780

Adrese:

Blaumaņa iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64860628 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jana Misiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900005255

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1987

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.02.2008

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

130-P

Akreditācijas datums:

16.05.2018

Akreditācijas termiņš:

07.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas bibliotēka ir izglītības iestādes bibliotēka un tās galvenais uzdevums ir pedagogu un audzēkņu nodrošināšana ar nepieciešamajiem nošu un mācību materiāliem kvalitatīvai mācību procesa nodrošināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 13:00
Otrdiena 08:30 15:00
Trešdiena 08:30 15:00
Ceturtdiena 08:30 13:00
Piektdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, mācību materiālu un nošu krājums skolas mācību procesa nodrošināšanai pedagogiem un bērniem.
2. Kopēšana Materiālu kopēšana skolas mācību procesa nodrošināšanai.
3. Skenēšana Materiālu skenēšana skolas mācību procesa nodrošināšanai.
4. Dators un internets Dators ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana skolas pedagogiem un audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

33,01

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

295

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

260

Pārējie:

35

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

740

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 740
Pieaugušie 480
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 260

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

280

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 278
Grāmatas 40
Nošizdevumi 238
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
E-grāmatas 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 280
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

38

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

439

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 38 432
Grāmatas 77
Nošizdevumi 38 355
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 7
E-grāmatas 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 38 401

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2