Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012937

Adrese:

Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65321663 27837790 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Pīzele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4219900382

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.10.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1044

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID 4017

Akreditācijas datums:

02.02.2020

Akreditācijas termiņš:

01.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Bibliotēka sāka darbu ar Preiļu Valsts ģimnāzijas izveidošanu.

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība Preiļu Valsts ģimnāzijas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu un audzināšanas darba programmām. Bibliotēkas darbības pamatvirzieni : 1. izglītības un audzināšanas darba programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; 2. bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:30
Otrdiena 9:00 16:30
Trešdiena 9:00 16:30
Ceturtdiena 9:00 16:30
Piektdiena 9:00 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators un Internets. Datora ar Interneta pieslēgumu un bezvadu Interneta bezmaksas izmantošana.
2. Kopēšana un printēšana. Mācību materiālu un citu dokumentu bezmaksas kopēšana un izprintēšana.
3. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās. Jaunieguvumu apskats. Visu bibliotēkā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās. Izglītojamo apgāde ar mācību grāmatām un skolotāju - ar mācību un metodisko literatūru. Lasītāju informēšana par jaunākajām grāmatām (iekārtots stends "Jaunākās grāmatas") un citiem materiāliem, kā arī aktuālām tēmām (piem., karjeras izglītība, dažādi konkursi un akcijas u.c.).
4. Uzziņas sniegšana un konsultācijas. Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana. Bezmaksas konsultācijas darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskajām datu bāzēm, par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, skolēnu projekta darbiem un zinātniski pētniecisko darbu izstrādei. Saziņa un informācija e-vidē attālināto mācību laikā.
5. Lasītavas izmantošana. Lasītavā pieejamās uzziņu un nozaru literatūras, galda spēļu izmantošana uz vietas bibliotēkā, telpas izmantošana pasākumiem un mācību stundām un konsultācijām.
6. Ekskursijas, pasākumi un izstādes. Ekskursijas bibliotēkā bibliotekāra vadībā. Lasīšanu popularizējošu, tematisko pasākumu un izstāžu organizēšana.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
LDKK
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas internāta ēka. Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads Pašvaldības īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

16000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

272

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

109

Pārējie:

163

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3438

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2159

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1279

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4542

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1713

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4243
Seriālizdevumi 249
Audiovizuālie resursi 14
Kartogrāfiskie materiāli 14
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 4
Pārējie dokumenti 12
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 3463

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

598

Izslēgto dokumentu kopskaits:

827

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

16629

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 543 770 16305
Seriālizdevumi 40 217
Audiovizuālie resursi 4 23
Kartogrāfiskie materiāli 11 14
Nošizdevumi 40
Attēlizdevumi 6
Pārējie dokumenti 13 22
Elektroniskais krājums (summa) 2 42 2
Citi elektroniskie resursi 2 42 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 299 3 9331

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1