Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012937

Adrese:

Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65321663 27837790
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Pīzele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4219900382

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.10.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1044

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID 4017

Akreditācijas datums:

02.02.2020

Akreditācijas termiņš:

01.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība Preiļu Valsts ģimnāzijas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu un audzināšanas darba programmām. Bibliotēkas darbības pamatvirzieni : 1. izglītības un audzināšanas darba programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; 2. bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators un Internets. Datora ar Interneta pieslēgumu un bezvadu Interneta bezmaksas izmantošana.
2. Kopēšana un printēšana. Mācību materiālu un citu dokumentu bezmaksas kopēšana un izprintēšana.
3. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās. Jaunieguvumu apskats. Visu bibliotēkā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās. Izglītojamo apgāde ar mācību grāmatām un skolotāju - ar metodisko literatūru. Lasītāju informēšana par jaunākajām grāmatām (iekārtots stends "Jaunākās grāmatas") un citiem materiāliem, kā arī aktuālām tēmām (piem., karjeras izglītība, dažādi konkursi un akcijas u.c.).
4. Uzziņas sniegšana un konsultācijas. Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana. Bezmaksas konsultācijas darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskajām datu bāzēm, par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, skolēnu projekta darbiem un zinātniski pētniecisko darbu izstrādei.
5. Lasītavas izmantošana. Lasītavā pieejamās uzziņu un nozaru literatūras, galda spēļu izmantošana uz vietas bibliotēkā, telpas izmantošana pasākumiem un mācību stundām un konsultācijām.
6. Ekskursijas, pasākumi un izstādes. Ekskursijas bibliotēkā bibliotekāra vadībā. Lasīšanu popularizējošu, tematisko pasākumu un izstāžu organizēšana.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

218

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

115

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4741

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3146

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1595

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6334

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2455

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5987
Seriālizdevumi 245
Audiovizuālie resursi 14
Kartogrāfiskie materiāli 16
Nošizdevumi 16
Attēlizdevumi 12
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskais krājums (summa) 42
Citi elektroniskie resursi 42
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5168

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

372

Izslēgto dokumentu kopskaits:

187

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

16491

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 242 45 16264
Seriālizdevumi 77 133 78
Audiovizuālie resursi 1 3 27
Kartogrāfiskie materiāli 25
Nošizdevumi 4 41
Attēlizdevumi 2 7
Pārējie dokumenti 4 3 7
Elektroniskais krājums (summa) 42 3 42
Citi elektroniskie resursi 42 3 42
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 153 30 8812

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1