Istras pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000530

Adrese:

Pagasta ēka, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov., LV-5748

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26415910 @ 65729504
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības interneta vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Kreminska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161617

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0564

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

557A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Bibliotēkas dibināšanas gads ir 1948 gads.

Darbība:

Bibliotēka veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabšānu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Istras pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 17:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 17:30
Piektdiena 08:00 16:30
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 10.datums - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubazes Letonika, Lursofts
2. Datori un internets
3. Apmācības un konsultācijas
4. Bibliotēkas krājums Grāmatas, seriālizdevumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšana A4 formata lapa ( viena) 0.05
2 Kopēšana A3 formata lapa ( viena) 0.10
3 Lāzerizdruka teksts 0.05
4 Lāzerizdruka attēls 0.10
5 Skenēšana teksts 0.15
6 Skenēšana attēls 0.15
7 Krāsainā izdruka teksts 0.20
8 Krāsainā izdruka attēls 0.40
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Teritorijas kopējā platība (m2):

629,8

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

155

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

122

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2234

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1678

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

556

Virtuālais apmeklējums:

52

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3065

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

403

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1772
Seriālizdevumi 1293

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

693

Izslēgto dokumentu kopskaits:

530

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5015

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 279 203 4601
Seriālizdevumi 414 327 414
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 59 44 746

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda