Istras pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000530

Adrese:

Pagasta ēka, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov., LV-5748

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26415910 @ 65729504
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības interneta vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Kreminska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161617

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0564

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

557A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Bibliotēkas dibināšanas gads ir 1948 gads.

Darbība:

Bibliotēka veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabšānu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Istras pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 17:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 17:30
Piektdiena 08:00 16:30
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 10.datums - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubazes Letonika, Lursofts
2. Datori un internets
3. Apmācības un konsultācijas
4. Bibliotēkas krājums Grāmatas, seriālizdevumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšana A4 formata lapa ( viena) 0.05
2 Kopēšana A3 formata lapa ( viena) 0.10
3 Lāzerizdruka teksts 0.05
4 Lāzerizdruka attēls 0.10
5 Skenēšana teksts 0.15
6 Skenēšana attēls 0.15
7 Krāsainā izdruka teksts 0.20
8 Krāsainā izdruka attēls 0.40
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Teritorijas kopējā platība (m2):

629,8

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

187

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2232

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1322

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

910

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3412

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1540

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2853
Seriālizdevumi 559
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1010

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

644

Izslēgto dokumentu kopskaits:

971

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4852

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5179 317 971 4525
Seriālizdevumi 327 327
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 748 15 32 731

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

6

Tematiskie pasākumi:

5