Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000529

Adrese:

Dzelmes, Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5716

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Čodare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009162557

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0563

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

388A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1929.gada 14.martā.

Darbība:

Istalsnas bibliotēka ir Ludzas novada pašvaldības Isnaudas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura sniedz daudzveidīgus pakalpojumus bibliotēkas lietotāju vajadzību apmierināšanai. Bibliotēka palīdz apgūt jaunās tehnoloģijas, nodrošina valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību, rūpējas par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu, un attīstību bibliotēkā, sniedz visiem pieejamus bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un uzziņu informatīvos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi Grāmatu, periodisko izdevumu un citu dokumentu izsniegšana. Datoru un interneta pakalpojumu izmantošana.
2. Uzziņu informācija Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
3. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika.lv un Laikrakstu bibliotēka news.lv.
4 Starpbibliotēku abonements (SBA) Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Melnbaltā teksta kopēšana/izdruka no datora Vienas A4 formāta lapas kopēšana/izdruka no datora EUR 0.05
2. Melnbaltā teksta kopēšana/izdruka no datora Vienas A4 formāta lapas kopēšana/izdruka no datora no abām pusēm EUR 0.08
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1956

Teritorijas kopējā platība (m2):

175

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

123

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

74

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2003

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

991

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1012

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3807

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

210

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1101
Seriālizdevumi 2706
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 144

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

698

Izslēgto dokumentu kopskaits:

515

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4334

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 183 56 3819
Seriālizdevumi 515 459 513
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 28 18 408

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0