Isnaudas pagasta Isnaudas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000528

Adrese:

Martiši, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5701

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Pagasta padomē 65729175 @ 65729175
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Taraseviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009162542

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0562

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

387A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

1932. gadā kā Ludzas latgaliešu kultūras veicināšanas biedrības nodaļas bibliotēka.

Darbība:

Darbojas sava pagasta robežās, bibliotēkas pakalpojumus izmanto arī Ludzas pilsētas iedzīvotāji. Bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un komunikācijas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi Grāmatu, periodisko izdevumu un citu dokumentu izsniegšana. Datoru un interneta pakalpojumu izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm "Letonika", "Lursoft laikrakstu bibliotēka"
3. Uzziņu informācija Bibliotekāro, bibliogrāfisko, faktogrāfisko uzziņu sniegšana
4. SBA Bibliotēkā neesošu dokumentu saņemšana no citām Latvijas bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Melnbaltā teksta kopēšana un izdruka no datora Vienas A4 formāta lapas kopēšana/izdruka no datora Vienas A4 formāta lapas kopēšana/izdruka no datora no abām pusēm EUR 0.05 EUR 0.08
2. Krāsainā teksta kopēšana un izdruka no datora Krāsainā teksta vienas lapas A4 formāta izdruka no datora Krāsainā teksta ar attēlu vai attēla vienas lapas A4 formāta izdruka no datora EUR 0.20 EUR 0.40
3. Skenēšana Vienas A4 formāta lapas skenēšana EUR 0.15
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Teritorijas kopējā platība (m2):

8030

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

102

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

82

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1809

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1256

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

553

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3910

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

124

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1164
Seriālizdevumi 2746
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 124

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 34

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

650

Izslēgto dokumentu kopskaits:

951

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4970

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 192 565 4510
Seriālizdevumi 458 386 458
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 52 114 370

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0