Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012519

Adrese:

Skolas iela 15, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63946604 25425032 @ 63946646
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Īslīces pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irina Vargušenko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1112

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2780

Akreditācijas datums:

02.12.2013

Akreditācijas termiņš:

27.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1887

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 15:40
Papildu informācija:

Bibliotekāra slodze ir 0,23, t.i. 9h 20min nedēļā. Otrdienas ir apmeklētāju dienas, atlikušās 2h 10 min paredzētas bibliotēkas dokumentācijas kārtošanai u.c. ar bibliotēkas darbības nodrošināšanu saistītiem jautājumiem.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Dators un internets Datora ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta, A4 formāts) Pieejams gan printeris, kas pieslēgts datoram, gan atsevišķi arī kopētājs.
3. Konsultācijas Konsultācijas par informācijas meklēšanu internetā.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1887

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

130

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

185

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

130

Pārējie:

55

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

580

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

160

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

420

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3786

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3600

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3760
Seriālizdevumi 20
Audiovizuālie resursi 6
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 0
Nošizdevumi 0
Attēlizdevumi 0
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 0
Elektroniskie resursi 0
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3195
Bērnu grāmatas 106

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

387

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1391

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5201

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 385 1391 5158
Audiovizuālie resursi 2 0 43
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 287 994 3195
Bērnu grāmatas 86 397 1499

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

0