Iršu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000103

Adrese:

Kūlēni, Irši, Iršu pag., Kokneses nov., LV-5108

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65163698 @
Pagasta padomē 65163538
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Kokneses novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Aizkraukles pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Grele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043494

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0280

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

318A

Akreditācijas datums:

28.08.2014

Akreditācijas termiņš:

28.08.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Iršu pagasta bibliotēkas pirmsākums meklējams jau vācu kolonijas laikā. 1921. g. Francis Holmanis dzimis „Doktorātā” nodibināja Latviešu – Vācu Vecāku savienības Iršu nodaļu, bet neilgi pēc tam skolā nodibinājās Latviešu – Vācu Vecāku savienības Iršu nodaļas bibliotēka, kuru pārzināja Alfons Šulcs. Bibliotēkas pases dati liecina, ka bibliotēka dibināta 1949. gadā, bet, ja tic aculiecinieku stāstījumiem, tad grāmatu krātuve pastāvējusi jau 1940. gadā. Bibliotēkas atrašanās vieta ir mainījusies vairākkārt, bet gandrīz vienmēr atradusies zem viena jumta ar pagasta padomi.

Darbība:

Iršu pagasta bibliotēkas misija – piedāvāt vietējai sabiedrībai radošu, darbīgu kultūras un informācijas centru bērniem un pieaugušajiem, aprīkotu ar modernām tehnoloģijām un aktuālu iespieddarbu krājumu, kas atbilst lasītāju vēlmēm un veicina pašizglītošanos un mūžizglītības iespējas. Bibliotēkas darbības mērķis –apkopot informāciju un nodot to pagasta sabiedrībai un citiem interesentiem, veicināt iedzīvotāju mūžizglītības procesu un nodrošināt bibliotēkas lietotājiem kvalitatīvus bibliotēkas pakalpojumus. Bibliotēka veic vietējās nozīmes bibliotēkas funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 18:00
Trešdiena 8:00 18:00
Ceturtdiena 8:00 18:00
Piektdiena 8:00 18:00
Sestdiena 9:00 13:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Pasākumi Tematiskie, izglītojošie un kultūras
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu,rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65163698, e- pastu grele@inbox.lv
Jaunieguvumu apskats Apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem notiek iepriekš informējot bibliotēkas lietotājus un citus interesentus.
Aizkraukles reģiona publiskais un skolu bibliotēku kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu un Skrīveru novadu elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzēs. Apmeklējiet http://alise.aizkraukle.lv/alise
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Iršu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Interneta resursi "Gaismas tīkla" ietvaros bibliotēkā pieejami pilntekstu un informācijas resursi – LNB datu bāze www.periodika.lv, Filmu portāls www.filmas.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Melnbalta izdruka 0,07
2. Menbalta izdruka ar attēlu Atkarībā no attēla lieluma 0,14- 0,20
3. Krāsaina izdruka 0,14
4. Skenēšana 0,14
5. Kopēšana A4 formāts 0,07-0.20
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Teritorijas kopējā platība (m2):

4393

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

143

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

86

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3994

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1537

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2457

Virtuālais apmeklējums:

453

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4987

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2451

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3910
Seriālizdevumi 1077
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1355

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

174

Izslēgto dokumentu kopskaits:

751

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5226

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 127 695 5168
Seriālizdevumi 47 56 34
Audiovizuālie resursi 15
Pārējie dokumenti 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 46 297 1027

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3