Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013116

Adrese:

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29491243 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agnese Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4312901339

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2001

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.10.2008

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3850

Akreditācijas datums:

12.12.2019

Akreditācijas termiņš:

11.12.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Darbība:

Inčukalna pamatskolas bibliotēka ir ISiguldas novada Inčukalna pamatskolas struktūrvienība, tā ir skolas kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību lietotājiem. Skolas bibliotēkas mērķis ir līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; piesaistīt lasītāju lietderīgi izmantot brīvo laiku, apmeklējot bibliotēku, un tālākizglītot sevi, ņemot palīgā bibliotēkā esošos informācijas līdzekļus. Attīstīt informācijpratīgus skolēnus kā atbildīgus un ētikas principus cienošus sabiedrības locekļus. Informācijpratīgi skolēni ir kompetenti un patstāvīgi audzēkņi, kuri apzinās savas informacionālās vajadzības un aktīvi iesaistās ideju pasaulē. Viņiem piemīt pārliecība par savām spējām risināt problēmas, un viņi zina, kā atrast atbilstošu un ticamu informāciju. Viņi spēj pārvaldīt tehnoloģiju rīkus, lai piekļūtu informācijai un informētu citus par apgūto, spēj ātri reaģēt situācijās, kad uz jautājumu ir vairākas atbildes vai tās nav. Viņi ievēro augstus standartus savā darbā un rada kvalitatīvus produktus. Informācijpratīgi skolēni ir elastīgi, spēj pielāgoties pārmaiņām un darboties gan individuāli, gan grupā. Inčukalna pamatskolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana. Kā arī bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 16:00
Otrdiena 12:00 16:00
Trešdiena 13:00 16:00
Ceturtdiena 9:00 16:00
Piektdiena 11:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Var nokopēt mācībām nepieciešamos materiālus.
2. Printēšana Datoru un interneta izmantošana
3. Printēšana Var izprintēt nepieciešamos materiālus. Iespējamas krāsainās kopijas.
4. Skanēšana Var ieskanēt vajadzīgo materiālu
5. Grāmatu izsniegšana lasīšanai mājās. Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasītājiem uz mājā.
6. Lasītavas pakalpojumi. Uzziņas izdevumu-enciklopēdiju, vārdnīcu u.c. izdevumu, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā. Ir atbilstošas darba vietas- darbam grupās strādājot pie kāda projekta.
7. Uzziņas. Tematisko uzziņu sniegšana
8. Izstāde Tematisko izstāžu organizēšana
9. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, planšetdatoru vai viedtālruni.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2834

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

340

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

298

Pārējie:

42

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1625

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1080
Pieaugušie 155
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 925
Virtuālais apmeklējums 545
Digitālie pakalpojumi 545
Bibliotēkas tīmekļa vietne 545

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2651

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2409

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2651
Grāmatas 2603
Kartogrāfiskie materiāli 15
Attēlizdevumi 26
Pārējās krājuma vienības 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1925
Bērnu un jauniešu grāmatas 484
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

620

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1054

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

14608

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 620 1054 14608
Grāmatas 620 1054 14560
Kartogrāfiskie materiāli 15
Attēlizdevumi 26
Pārējās krājuma vienības 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 484 54 8844

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 28
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 27
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1