Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013116

Adrese:

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29491243 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Inčukalna pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agnese Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4312901339

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2001

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.10.2008

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3850

Akreditācijas datums:

12.12.2019

Akreditācijas termiņš:

11.12.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Darbība:

Inčukalna pamatskolas bibliotēka ir Inčukalna novada dibinātās Inčukalna pamatskolas struktūrvienība, tā ir skolas kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību lietotājiem. Skolas bibliotēkas mērķis ir līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; piesaistīt lasītāju lietderīgi izmantot brīvo laiku, apmeklējot bibliotēku, un tālākizglītot sevi, ņemot palīgā bibliotēkā esošos informācijas līdzekļus. Attīstīt informācijpratīgus skolēnus kā atbildīgus un ētikas principus cienošus sabiedrības locekļus. Informācijpratīgi skolēni ir kompetenti un patstāvīgi audzēkņi, kuri apzinās savas informacionālās vajadzības un aktīvi iesaistās ideju pasaulē. Viņiem piemīt pārliecība par savām spējām risināt problēmas, un viņi zina, kā atrast atbilstošu un ticamu informāciju. Viņi spēj pārvaldīt tehnoloģiju rīkus, lai piekļūtu informācijai un informētu citus par apgūto, spēj ātri reaģēt situācijās, kad uz jautājumu ir vairākas atbildes vai tās nav. Viņi ievēro augstus standartus savā darbā un rada kvalitatīvus produktus. Informācijpratīgi skolēni ir elastīgi, spēj pielāgoties pārmaiņām un darboties gan individuāli, gan grupā. Inčukalna pamatskolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana. Kā arī bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Brīvs
Otrdiena 11:30 16:00
Trešdiena 11:30 16:00
Ceturtdiena 9:00 16:00
Piektdiena 8:50 12:50

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana. Var nokopēt mācībām nepieciešamos materiālus.
2. Printēšana. Datoru un interneta izmantošana
3. Printēšana. Var izprintēt nepieciešamos materiālus. Iespējamas krāsainās kopijas.
4. Skanēšana. Var ieskanēt vajadzīgo materiālu
5. Grāmatu izsniegšana lasīšanai mājās. Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasītājiem uz mājā.
6. Lasītavas pakalpojumi. Uzziņas izdevumu-enciklopēdiju, vārdnīcu u.c. izdevumu, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā. Ir atbilstošas darba vietas- darbam grupās strādājot pie kāda projekta.
7. uzziņas Tematisko uzziņu sniegšana
8. Izstādes Tematisko izstāžu organizēšana
9. Bezvadu internets. Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, planšetdatoru vai viedtālruni.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2834

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

312

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

280

Pārējie:

32

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

727

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

143

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

584

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2119

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2119

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2119
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1843
Bērnu un jauniešu grāmatas 276

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

630

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1047

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

14294

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 630 1047 14246
Kartogrāfiskie materiāli 15
Attēlizdevumi 26
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 664 1047 8181

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda
Vācu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1