Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012448

Adrese:

Parka iela 27, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līvija Reinberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1944

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.08.2007

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1967

Akreditācijas datums:

28.04.2016

Akreditācijas termiņš:

28.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1955. gads

Darbība:

Skolas bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
Kopēšana Kopētāja izmantošana skolotāju darba vajadzībām
Printēšana Printēšana skolotāju darba vajadzībām
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Teritorijas kopējā platība (m2):

6257,6

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

178

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

157

Pārējie:

21

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2558

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

214

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2344

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4682

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4082

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4494
Seriālizdevumi 171
Audiovizuālie resursi 17
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3951
Bērnu grāmatas 219

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

587

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1500

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

30881

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 517 1500 30556
Seriālizdevumi 70 264
Audiovizuālie resursi 61
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 473 1500 15646
Bērnu grāmatas 958

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1