Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012912

Adrese:

Skolas iela 2, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65020993 @ 65030236
Skolā 65055466
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Siliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4313900190

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.01.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1031

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1979

Akreditācijas datums:

12.05.2009

Akreditācijas termiņš:

28.04.2015

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1966.

Darbība:

Klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību Ikšķiles vidusskolēniem, skolotājiem un tehniskajam personālam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
kopēšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

108,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1167

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1066

Pārējie:

101

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

31374

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

16321

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15053

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

46422

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

36056

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 41862
Seriālizdevumi 4560
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 20233
Bērnu grāmatas 9263

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1527

Izslēgto dokumentu kopskaits:

210

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

22357

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1317 22357
Seriālizdevumi 210 210
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1070 16880
Bērnu grāmatas 98 2707

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1