Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012666

Adrese:

"Gulbīša pamatskola", Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64471780 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ziepniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

441203166

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.03.2017

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0813

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3832

Akreditācijas datums:

31.10.2019

Akreditācijas termiņš:

30.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 15:00 16:00
Ceturtdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mācību grāmatu izsniegšana Pieejams
2 Uzziņu un metodiskās literatūras piedāvāšana Pieejams
3 Bērnu un jauniešu literatūras piedāvāšana Pieejams
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gulbīša pamatskola Gulbīša pamatskola, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov.,LV-4420 Pašvaldības īpašums 1900
Teritorijas kopējā platība (m2):

523

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

72

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

197

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

93

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

104

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

837

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

756

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 825
Audiovizuālie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 770
Bērnu un jauniešu grāmatas 62

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

120

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

2460

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 120 2368
Audiovizuālie resursi 92
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 120 1426
Bērnu un jauniešu grāmatas 812

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 0
Bezmaksas Wi-Fi: