Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012666

Adrese:

"Gulbīša pamatskola", Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64471780 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ziepniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

441203166

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.03.2017

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0813

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3832

Akreditācijas datums:

31.10.2019

Akreditācijas termiņš:

30.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 15:00 16:00
Ceturtdiena 13:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mācību grāmatu izsniegšana
2 Izziņas un metodiskās literatūras piedāvāšana
3 Bērnu un jauniešu literatūras piedāvāšana
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gulbīša pamatskola Gulbīša pamatskola, Gulbītis, Jaungulbenes pag.,Gulbenes nov.,LV-4420 Pašvaldības īpašums 1900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

72

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

83

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

217

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

95

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

122

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

856

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

712

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 850
Audiovizuālie resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 660
Bērnu un jauniešu grāmatas 52

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

93

Izslēgto dokumentu kopskaits:

385

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

2340

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 93 297 2248
Audiovizuālie resursi 0 84 92
Kartogrāfiskie materiāli 0 4 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 93 297 1306
Bērnu un jauniešu grāmatas 0 0 812

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 0
Bezmaksas Wi-Fi: