Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012666

Adrese:

Gulbīša pamatskola, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64471780 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4412903166

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.03.2017

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0813

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2737

Akreditācijas datums:

05.11.2013

Akreditācijas termiņš:

06.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

1928

Darbība:

Mācību iestādes darba nodrošināšana ar mācību grāmatām, mācību līdzekļiem. Pieejams interneta pieslēgums.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Katru darba dienu pēc nepieciešamības

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Mācību grāmatu izsniegšana Tiek izsniegtas mācību grāmatas skolēniem un pedagogiem
2 Uzziņu un metodiskās literatūras izsniegšana Tiek izsniegta uzziņu un metodiskā literatūra pedagogiem
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1900

Teritorijas kopējā platība (m2):

522,8

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

72

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

82

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

16

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

355

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

135

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

220

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1155

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

988

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1082
Seriālizdevumi 58
Audiovizuālie resursi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 905
Bērnu grāmatas 60

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

74

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1468

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2618

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3694 72 1360 2406
Seriālizdevumi 88 0 88 0
Audiovizuālie resursi 225 2 19 208
Kartogrāfiskie materiāli 5 0 1 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2531 62 1243 1350
Bērnu grāmatas 817 5 10 812

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

3

Tematiskie pasākumi:

1