Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012666

Adrese:

"Gulbīša pamatskola", Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64471780 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ziepniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

441203166

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.03.2017

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0813

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3832

Akreditācijas datums:

31.10.2019

Akreditācijas termiņš:

30.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 16:00
Trešdiena 15:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Skolēnu nodrošināšana ar mācību grāmatām un izziņas literatūru Pieejams
2 Pedagogu nodrošināšana ar metodisko literatūru Pieejams
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gulbīša pamatskola Gulbīša pamatskola, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV4420 Pašvaldības īpašums 1900
Teritorijas kopējā platība (m2):

523

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

70

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

13

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

240

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 240
Pieaugušie 105
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 135

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

761

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

621

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 761
Grāmatas 750
Audiovizuālie resursi 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 556

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

46

Izslēgto dokumentu kopskaits:

266

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

2240

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 46 266 2240
Grāmatas 46 266 2148
Audiovizuālie resursi 92
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 46 265 1207
Bērnu un jauniešu grāmatas 812

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: