Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012666

Adrese:

Gulbīša pamatskola, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64471780 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ziepniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

441203166

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.03.2017

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0813

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3832

Akreditācijas datums:

31.10.2019

Akreditācijas termiņš:

30.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 14:10 16:10
Ceturtdiena 8:30 9:30
Ceturtdiena 14:10 16:10

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatu izsniegšana izglītojamajiem
2. Uzziņu literatūras un daiļliteratūras izsniegšana
3. Metodisko līdzekļu izsniegšana pedagogiem
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gulbīša pamatskola Gulbīša pamatskola, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV4420 Pašvaldības īpašums 1900
Teritorijas kopējā platība (m2):

523

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

72

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

84

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

240

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

106

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

134

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

912

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

726

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 906
Audiovizuālie resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 700
Bērnu grāmatas 26

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

86

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

2632

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 86 0 2452
Audiovizuālie resursi 0 0 176
Kartogrāfiskie materiāli 0 0 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 84 0 1510
Bērnu grāmatas 0 0 812

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: