Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012666

Adrese:

Gulbīša pamatskola, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64471780 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ziepniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

441203166

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.03.2017

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0813

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3832

Akreditācijas datums:

31.10.2019

Akreditācijas termiņš:

30.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 15:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 11:00 14:00 - 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatu izsniegšana skolēniem Pieejams
2. Uzziņu un metodiskās literatūras izsniegšana Pieejams
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gulbīša pamatskola Gulbīša pamatskola, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420 Pašvaldības īpašums 1928
Teritorijas kopējā platība (m2):

523

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

72

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

85

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

395

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

145

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

250

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2250

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

950

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2150
Seriālizdevumi 85
Audiovizuālie resursi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 750
Bērnu grāmatas 60

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

60

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

2546

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 60 2366
Audiovizuālie resursi 176
Kartogrāfiskie materiāli 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 59 1426
Bērnu grāmatas 812

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0