Gulbenes novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000303

Adrese:

O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64471459 @ 64471459
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antra Sprudzāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009151267

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0414

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

10A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944.gads

Darbība:

Gulbenes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam (neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem). Gulbenes bibliotēkā lasītājus apkalpo sekojošas nodaļas: Bērnu bibliotēka; Pieaugušo apkalpošanas nodaļa; Reģionālais mācību centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena. No 1. jūn. līdz 30. sept. nestrādā sestdienās.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības Licencētas pieaugušo neformālās izglītības programmas: Datora un interneta lietošanas prasmes; E-pakalpojumi un e-komercijas iespējas; Elektroniskie resursi un informācijas meklēšana; Novadpētniecība; Bibliotekārā darba pamatzināšanas. (pieteikties pa tālr.64474825 vai e-pastu: ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv)
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas lietošana
4. Ekskursijas Ekskursija pa bibliotēkas nodaļām, iepazīstoties ar bibliotēkas struktūru, piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijas resursiem (pieteikties pa tālr.64474825 vai e-pastu: ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv)
5. Ierīces un datortehnika cilvēkiem ar redzes traucējumiem Bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem darbam ar ierīcēm un datortehniku cilvēkiem ar redzes traucējumiem (pieteikties pa tālr.64473219 vai e-pastu: elena@gulbenesbiblioteka)
6. Izdevumu, saņemšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana: 1.lasītāju apkalpošanas nodaļā pa tālr.64473219; e-pasts: elena@gulbenesbiblioteka.lv vai elena@gulbenesbiblioteka.lv 2.bērnu bibliotēka pa tālr.64473266; e-pasts: solvita@gulbenesbiblioteka.lv 3.novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītava pa tālr. 64471460; e-pasts: inese.kaleja@gulbenesbiblioteka.lv vai inga@gulbenesbiblioteka.lv Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, grāmatu rezervēšana internetā, nodošanas termiņu pagarināšana, konta pārraudzīšana internetā: http://gulbene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
7. Grāmatu un citu materiālu nodošanas iekārta Bibliotēkā paņemto grāmatu un citu materiālu nodošana 24 stundas diennaktī pie Gulbenes novada bibliotēkas O.Kalpaka ielā 60a izvietotajā iekārtā
8. Gulbenes novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Pieejama informācija par Gulbenes novada bibliotēku grāmatu un citu materiālu krājumu. Informācijas meklēšana novadpētniecības datu bāzē, pašvaldības datu bāzē, datu bāzē „Izglītība Gulbenē”.
9. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Gulbenes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA). Klientam jāapmaksā pasta izdevumi. Sīkāka informācija pa tālr.64473219 vai e-pastu: elena@gulbenesbiblioteka.lv
10. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, krājumu un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām.
11. Apkalpošana dzīvesvietā Sīkāka informācija pa tālr..64473219 vai e-pastu: elena@gulbenesbiblioteka.lv .
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Informācijas izdruka melnbaltā A4 formāta 1 lappuse krāsainā A4 formāta 1 lappuse melnbaltā A3 formāta 1 lappuse krāsainā A3 formāta 1 lappuse
2. Krāsaina attēla izdruka A4 formāta 1 lappuse A3 formāta 1 lappuse
3. Kopēšana melnbaltā No bibliotēkas materiāliem: A5 formāta lapas viena puse A5 formāta lapas abas puses A4 formāta lapas viena puse A4 formāta lapas abas puses A3 formāta lapas viena puse A3 formāta lapas abas puses No klienta materiāliem: A5 formāta lapas viena puse A5 formāta lapas abas puses A4 formāta lapas viena puse A4 formāta lapas abas puses A3 formāta lapas viena puse A3 formāta lapas abas puses Fotoattēla kopijai cena divkārša
4. Faksa nosūtīšana novada robežās 1 lappuse valsts robežās 1 lappuse
5. Lasītaja kartes iegāde lasītāja kartes iegāde lasītāja karte bērniem, skolēniem, pensionāriem nozaudētās lasītāju kartes atjaunošana
6. Attēla un teksta skenēšana
7. Laminēšana 1 lapa
8. Brošēšana no 1 - 45 lapām no 46-95 lapām no 96-210 lapām
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

1525

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1220

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

98

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2975

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1210

Pārējie:

1765

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

63675

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

40086

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23589

Virtuālais apmeklējums:

15401

Sociālo tīklu apmeklējums:

5071

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

110067

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

34449

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 71057
Seriālizdevumi 30031
Audiovizuālie resursi 1331
Nošizdevumi 7
Pārējie dokumenti 6463
Elektroniskie resursi 1178
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 16809

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 606
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 49
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 557

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

1011

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2723

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4288

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

55469

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 50018 1558 2936 48640
Seriālizdevumi 6089 1118 1335 5872
Audiovizuālie resursi 778 28 17 789
Kartogrāfiskie materiāli 34 34
Pārējie dokumenti 45 19 64
Elektroniskie resursi 70 70
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 8323 422 562 8183

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 65
Darbiniekiem 19
Lasītājiem 46
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

11

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 8
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

10

Skeneru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

10

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2017.gada beigās:

3

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas publiski internetā 3
Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 870 136 1006
Video ieraksti 3 3
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 5 46 50
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 5 46 50

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

33

Tematiskie pasākumi:

184

Projektizstrāde:

6