Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013246

Adrese:

Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 26462947 @

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:40 15:50
Otrdiena 14:40 15:50
Ceturtdiena 13:50 15:30
Papildu informācija:

Bibliotēkā esošais krājums un telpas ir pieejamas skolotājiem arī jebkurā laikā, iepriekš to saskaņojot vai par noteiktu grāmatu izmantošanu informējot bibliotekāri.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Mācību grāmatu un daiļliteratūras izsniegšana. Interneta bezmaksas lietošana. Brīvā laika pavadīšana, spēlējot galda spēles un krāsojot, un mācoties.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

36

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

115

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

96

Pārējie:

19

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1560

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

100

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1460

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1832

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

966

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1715
Seriālizdevumi 61
Audiovizuālie resursi 54
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1433
Bērnu grāmatas 282

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

262

Izslēgto dokumentu kopskaits:

254

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6822

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 224 209 6151
Seriālizdevumi 22 0 291
Audiovizuālie resursi 1 45 209
Kartogrāfiskie materiāli 20
Attēlizdevumi 125
Pārējie dokumenti 13 24
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 181 154 2223
Bērnu grāmatas 32 31 688

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0