Griškānu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000650

Adrese:

Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27872413 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vija Proveja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025785

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0492

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

650A

Akreditācijas datums:

05.06.2017

Akreditācijas termiņš:

05.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītīibas un informācijas iestāde, kura veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, katalogizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību un saglabāšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:30 Lietotāju apkalpošanas laiks
Otrdiena 12:00 19:00 Lietotāju apkalpošanas laiks
Trešdiena 09:00 16:30 Lietotāju apkalpošanas laiks
Ceturtdiena 08:00 15:30 Lietotāju apkalpošanas laiks
Piektdiena 09:00 16:30 Lietotāju apkalpošanas laiks
Papildu informācija:

Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30; katra mēneša 5. datumā - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzem internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
3. Nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana
4. SBA Starpbibliotēku abonementa izdevumu pasūtīšana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3818

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

250

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

152

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3728

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3045

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

683

Virtuālais apmeklējums:

476

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7026

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

808

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3066
Seriālizdevumi 3957
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 988

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

473

Izslēgto dokumentu kopskaits:

567

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5234

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 170 4099
Seriālizdevumi 297 567 1117
Audiovizuālie resursi 12
Pārējie dokumenti 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 56 686

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 0

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3