Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000098

Adrese:

Lielā iela 19, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65133063 @
Bibliotēkā
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Pļaviņu novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Vikle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000043649

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0292

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

699A

Akreditācijas datums:

15.10.2014

Akreditācijas termiņš:

15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Gostiņu bibliotēkas pirmsākumi meklējami jau 1923.gadā, kad Gostiņu miestā pastāvēja un darbojās Kultūras veicināšanas biedrība ar 874 grāmatu sējumiem. Pēc Otrā pasaules kara savu mājvietu bibliotēka atrada Gostiņu kultūras nama (vēlāk kinoteātra „Aurora”) telpās, aktieru ģērbtuves istabiņā. Pēc kara darbu vajadzēja atsākt ar aptuveni 200 grāmatu eksemplāriem. Pēc bibliotēkas pases datiem bibliotēka dibināta tikai 1948.gadā un tai dots Pļaviņu 2. bibliotēkas vārds. Laika gaitā bibliotēka mainīja vairākas mājvietas. Pašreiz tā atrodas Lielā ielā 19, ēkā, kura celta1873. gadā. Latvijas brīvvalsts laikā te ebrejiem piederēja „Drogu” veikals, padomju gados ēku apsaimniekoja Madonas tipogrāfija, bet bibliotēka uz šīm telpām tika pārvietota pagājušā gadsimta 70-jos gados. 2003.gada 1.decembrī Pļaviņu 2. bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā ar Bibliotēku reģistra numuru BLB0292 . 2009. gadā Pļaviņu 2. bibliotēka tika pirmo reizi akreditēta. 2009. gadā pēc valsts teritoriālās reformas, kad tika izveidots jauns novads- Pļaviņu novads-pašvaldībā tika realizētas arī strukturālas reformas. Tika izveidota Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm, kuru skaitā ietilpst arī Pļaviņu 2.( jeb Gostiņu) bibliotēka. 2010.gada 10. maijā bibliotēka oficiāli atgūst savu vēsturisko nosaukumu – Gostiņu bibliotēka. 2014.gada 15.oktobrī bibliotēka otro reizi akreditēta un tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Darbība:

Visos laikos bibliotēka, blakus savam tiešajam darbam, ir ļaužu pulcēšanās vieta, kur var ne tikai izvēlēties lasāmvielu līdzi ņemšanai vai palasīt jaunāko presi uz vietas, izmantot internetu, saņemt kopēšanas, printēšanas pakalpojumus. Bibliotēka komplektē un piedāvā lasītāju vajadzībām izmantot pieaugušo un bērnu literatūras nodaļas. Bibliotēka vāc un apkopo materiālus par Pļaviņu pilsētas vecākās daļas -Gostiņu –vēsturi. Savā izstāžu praksē (no 1997.gada) cenšas popularizēt novada ļaužu un tuvāko kaimiņu novadu vaļasprieku meistarus. Bibliotēkā no 1998.gada darbojās bērnu radošo interešu klubiņš „Brīnumzeme”.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datu bāze Piekļuve datu bāzei internetā Letonika,Lursoft
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Fotokopiju izgatavošana Politiski represētām personām
4 Fotokopiju izgatavošana 1. un 2. grupas invalīdiem
5 Fotokopiju izgatavošana Daudzbērnu ģimenēm un vientuļiem pensionāriem
6 Fotokopiju izgatavošana Mazturīgiem iedzīvotājiem ar finanšu komitejas lēmumu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Fotokopiju izgatavošana, Melnbalta A-4 formāts - EUR 0,12
2 Fotokopiju izgatavošana, Melnbalta A-3 formāts - EUR 0,24
3 Izdruka, Melnbalta A-4 formāts - EUR 0,12
4 Izdruka, Krāsaina A-4 formāts, viss pārklājums - EUR 0,52
5 Skenēšana 1 lpp. teksta vai attēla atpazīšana -EUR 0,14
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

236

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka izvietota divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā.Bibliotēka tiek apkurināta ar 4 malkas krāsnīm,mājā nav ūdensvads.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

118

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

283

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

205

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4422

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3938

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

484

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6346

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

205

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2624
Seriālizdevumi 3722
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 158

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 307
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 227
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 80

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

351

Izslēgto dokumentu kopskaits:

742

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8455

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 327 700 8220
Seriālizdevumi 24 27 167
Audiovizuālie resursi 8
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 15 54
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 83 226

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

0