Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000098

Adrese:

Lielā iela 19, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65133063 @
Bibliotēkā
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Pļaviņu novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Vikle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000043649

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0292

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

699A

Akreditācijas datums:

15.10.2014

Akreditācijas termiņš:

15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Gostiņu bibliotēkas pirmsākumi meklējami jau 1923.gadā, kad Gostiņu miestā pastāvēja un darbojās Kultūras veicināšanas biedrība ar 874 grāmatu sējumiem. Pēc Otrā pasaules kara savu mājvietu bibliotēka atrada Gostiņu kultūras nama (vēlāk kinoteātra „Aurora”) telpās, aktieru ģērbtuves istabiņā. Pēc kara darbu vajadzēja atsākt ar aptuveni 200 grāmatu eksemplāriem. Pēc bibliotēkas pases datiem bibliotēka dibināta tikai 1948.gadā un tai dots Pļaviņu 2. bibliotēkas vārds. Laika gaitā bibliotēka mainīja vairākas mājvietas. Pašreiz tā atrodas Lielā ielā 19, ēkā, kura celta1873. gadā. Latvijas brīvvalsts laikā te ebrejiem piederēja „Drogu” veikals, padomju gados ēku apsaimniekoja Madonas tipogrāfija, bet bibliotēka uz šīm telpām tika pārvietota pagājušā gadsimta 70-jos gados. 2003.gada 1.decembrī Pļaviņu 2. bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā ar Bibliotēku reģistra numuru BLB0292 . 2009. gadā Pļaviņu 2. bibliotēka tika pirmo reizi akreditēta. 2009. gadā pēc valsts teritoriālās reformas, kad tika izveidots jauns novads- Pļaviņu novads-pašvaldībā tika realizētas arī strukturālas reformas. Tika izveidota Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm, kuru skaitā ietilpst arī Pļaviņu 2.( jeb Gostiņu) bibliotēka. 2010.gada 10. maijā bibliotēka oficiāli atgūst savu vēsturisko nosaukumu – Gostiņu bibliotēka. 2014.gada 15.oktobrī bibliotēka otro reizi akreditēta un tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Darbība:

Visos laikos bibliotēka, blakus savam tiešajam darbam, ir ļaužu pulcēšanās vieta, kur var ne tikai izvēlēties lasāmvielu līdzi ņemšanai vai palasīt jaunāko presi uz vietas, izmantot internetu, saņemt kopēšanas, printēšanas pakalpojumus. Bibliotēka komplektē un piedāvā lasītāju vajadzībām izmantot pieaugušo un bērnu literatūras nodaļas. Bibliotēka vāc un apkopo materiālus par Pļaviņu pilsētas vecākās daļas -Gostiņu –vēsturi. Savā izstāžu praksē (no 1997.gada) cenšas popularizēt novada ļaužu un tuvāko kaimiņu novadu vaļasprieku meistarus. Bibliotēkā no 1998.gada darbojās bērnu radošo interešu klubiņš „Brīnumzeme”.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datu bāze Piekļuve datu bāzei internetā Letonika,Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Fotokopiju izgatavošana Politiski represētām personām
Fotokopiju izgatavošana 1. un 2. grupas invalīdiem
Fotokopiju izgatavošana daudzbērnu ģimenēm un vientuļiem pensionāriem
Fotokopiju izgatavošana mazturīgiem iedzīvotājiem ar finanšu komitejas lēmumu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Fotokopiju izgatavošana, melnbalta A-4 formāts EUR 0,12
Fotokopiju izgatavošana, melnbalta A-3 formāts EUR 0,24
Izdruka, melnbalta A-4 formāts EUR 0,12
Izdruka, krāsaina A-4 formāts,viss pārklājums EUR 0,52
Skenēšana 1lpp. teksta vai attēa atpazīšana EUR 0,14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1873

Teritorijas kopējā platība (m2):

236

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka izvietota divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā.Bibliotēka tiek apkurināta ar 4 malkas krāsnīm,mājā nav ūdensvads.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

118

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

287

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

83

Pārējie:

204

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5208

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4511

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

697

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8295

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

247

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2839
Seriālizdevumi 5456
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 154

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 247
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 219
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

342

Izslēgto dokumentu kopskaits:

389

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8846

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 316 351 8593
Seriālizdevumi 26 37 170
Audiovizuālie resursi 8
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 69
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5 2
Bērnu grāmatas 29 276

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2